Skip to main content

De Europese Commissie heeft op 31 januari 2020 een onderzoek gepubliceerd over de toepassing van de Europese consumentenwetgeving door webwinkels. Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de bijna 500 gecontroleerde webshops niet voldoet aan de Europese regels voor consumentenbescherming. Het onderzoek vormt aanleiding voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om alle gecontroleerde bedrijven die niet aan de Europese regels voldoen, aan te spreken.

Wat gaat er precies mis?
Consumentenbescherming staat hoog op de agenda van de Europese Commissie. Mede vanwege de groei van een digitale economie, zijn er de laatste jaren verschillende verordeningen en richtlijnen in het leven geroepen om de consument te beschermen bij online aankopen.

Eén van de belangrijkste rechten die de consument heeft bij online aankopen is het zogenaamde herroepingsrecht. Het herroepingsrecht houdt in dat een consument na aankoop van een product veertien dagen de tijd heeft om te beoordelen of het product voldoet aan zijn verwachtingen. Voldoet het product niet, dan heeft de consument vervolgens nog eens veertien dagen de tijd om het product terug te sturen. Ondanks dat het herroepingsrecht wettelijk verankerd is, blijkt uit het onderzoek van de Europese Commissie dat ongeveer de helft van de onderzochte webwinkels de consument niet of niet volledig informeert over het herroepingsrecht.

Ook de in 2018 in werking getreden Geoblocking-verordening blijft een heikel punt. Op grond van deze verordening mogen webwinkels consumenten niet ongelijk behandelen op basis van hun nationaliteit of verblijfplaats. Zo moet een Nederlander ook gewoon een paar schoenen kunnen bestellen in Duitsland, zonder dat hij daarvoor extra kosten moet betalen of automatisch wordt doorgeleid naar een andere, Nederlandse website. Gebleken is echter dat ongeveer een vijfde van de onderzochte webwinkels de rechten van uit de Geoblocking-verordening niet respecteert en daardoor niet compliant is op het gebied van consumentenregels.

Hoe nu verder?
Verkoopt uw bedrijf producten via een webwinkel en weet u niet of u volledig voldoet aan de Europese consumentenregels? Vraag dan een audit aan bij een van onze specialisten van Team Legal Compliance & Toezicht.

Wij bieden een volledig op maat gemaakte audit die aansluit bij de kenmerken van uw onderneming. Na de audit weet u precies welk deel van uw website voldoet aan de regels voor webwinkels en op welke onderdelen nog verbeteringen nodig zijn. Na doorvoering van de verbeterpunten kunt u er zeker van zijn dat u een onderzoek van de toezichthouder met vlag en wimpel doorstaat.

Februari 2020