Skip to main content

De maximale duur van de WW wordt geleidelijk aan van 38 maanden terug gebracht naar 24 maanden. De opbouw van WW-rechten is eveneens gewijzigd. Werknemers bouwen in de eerste tien jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar één maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. Passende arbeid in het kader van de WW is verder aangescherpt. Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Tot slot geldt dat indien gedurende de WW-periode inkomsten worden genoten, deze inkomsten deels in mindering worden gebracht op de WW-uitkering.