Header

Nieuwsbrief onderwijs | mei 2017

Het onderwijs is constant in beweging. Het team onderwijs van Boels Zanders volgt de ontwikkelingen op de voet. Van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Deskundig en betrokken. Wij delen onze kennis graag met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

---

Like to Share magazine: Crowdfunding in het onderwijs

Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm en maakt het voor een particulier of organisatie mogelijk om een financiering aan te trekken van een grote groep investeerders: het "publiek". Onze collega's Yvonne Einig en Janne Verheijden schreven een artikel over crowdfunding voor de financiering van onderwijsprojecten, dit is onlangs gepubliceerd in Like to Share magazine.

U kunt het artikel lezen door op deze link te klikken.

---
Keten van arbeidsovereenkomsten in het primair onderwijs

De Wet Werk en Zekerheid beperkt het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten dat de werkgever binnen twee jaar tijd mag aangaan met een werknemer zonder dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Het was de vraag of werkgevers in het primair onderwijs met een beroep op het overgangsrecht van de WWZ de werking van de nieuwe ketenregeling tot 1 juli 2016 konden uitstellen. Op 5 april en 11 mei 2017 hebben het Hof Arnhem-Leeuwarden en het Hof 's-Hertogenbosch bekrachtigd dat in het primair onderwijs de nieuwe ketenregeling van de WWZ pas op 1 juli 2016 in werking is getreden. 

Lees meer

---

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team Onderwijs? Neem dan contact op met onze contactpersoon Nicole Niessen.

 

+31 (0)88 30 40 163

 

niessen@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart