Header

Nieuwsbrief Insolutions | Editie juni 2017

Ons team insolventierecht en herstructurering adviseert onder andere financiers, schuldeisers en bestuurders van bedrijven in moeilijkheden. Kennis is macht, Kennis delen is Kracht. Daar ligt de Kracht van onze Ambitie. Wij delen onze Kennis graag met u. Daarom sturen wij u hierbij onze Nieuwsbrief Insolutions met daarin het laatste nieuws op het gebied van herstructureringen, incassokwesties en faillissementen.

Laatste Nieuws

Modernisering Faillissementsrecht (juni 2017)

Het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht beoogt het faillissementsrecht op diverse punten te verbeteren en te moderniseren. In deze bijdrage treft u de huidige stand van zaken aan.

Lees meer

Flitsfaillissementen, bescherming werknemers onvoldoende?

Flits- of pre-pack faillissementen zijn een omstreden herstructureringsmiddel waar de vakbonden veel kritiek op hebben geuit. Naar aanleiding van de doorstart van kinderopvangorganisatie Estro zijn rechtsvragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Betekent dit het einde van de flitsfaillissementen?  

Lees meer

Bestuurder toch niet persoonlijk aansprakelijk ondanks dat vennootschap geen pensioenpremies en werkgeversbijdragen afdraagt aan pensioenstichting

Onlangs heeft de kantonrechter van de Rechtbank Gelderland zich gebogen over de vraag of een bestuurder persoonlijk aansprakelijk is nu de vennootschap de verplichte pensioenpremies en werkgeversbijdragen aan het bedrijfstakpensioenfonds niet had afgedragen, terwijl het pensioenfonds wel verplicht werd om aan een oud-werkneemster van de vennootschap pensioen uit te keren. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de uitkomst van deze vraag.

Lees meer

Hoge Raad handhaaft eis dat faillissement alleen uitgesproken kan worden indien er 2 of meer schuldeisers zijn

Poging van schuldeiser om faillissement uit te lokken zonder steunvordering lukt niet. Waarom niet? Lees snel verder.

Lees meer

Een openbaar UBO-register op komst

Op 31 maart 2017 is het concept van het wetsvoorstel 'Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden' ter consultatie voorgelegd. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de vierde Europese Anti-witwasrichtlijn en regelt de registratieplicht van uiteindelijke belanghebbenden – Ultimate Beneficial Owners (hierna: "UBO's") – van Nederlandse ondernemingen en rechtspersonen in een centraal register. 

Lees meer

Mag de curator een gehuurde bedrijfsruimte tijdens de looptijd van de huurovereenkomst in gebruik geven

De curator van een huurder geeft de gehuurde bedrijfsruimte tijdens de looptijd van de huurovereenkomst in gebruik  aan de doorstarter. Mag dat eigenlijk wel?

Lees meer

Van faillissement naar schuldsanering

In deze bijdrage vertellen wij u meer over de omzetting van een faillissement(sverzoek) naar de schuldsanering als bedoeld in de wet schuldsanering natuurlijke personen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de recente rechtspraak van de Hoge Raad ter zake van omzetting in faillissement en de verklaring dat geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team insolventie & herstructurering? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jeroen Tulfer.

 

+31 (0)88 30 40 187

 

tulfer@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op