Header

Nieuwsbrief bestuursrecht | editie juni 2017

Bestuursrecht beheerst de verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven. Het team bestuursrecht staat u bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen. Over relevante, actuele zaken informeren wij u ook, en wij delen graag onze kennis met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Wet - en regelgeving

Wijziging van de ladder voor duurzame verstedelijking treedt per 1 juli 2017 in werking

Op 12 mei 2017 is het 'Besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met de aanpassing van de ladder voor duurzame verstedelijking' gepubliceerd (Stb. 2017, 182). In dit besluit is de gewijzigde tekst van de zogenaamde 'ladder voor duurzame verstedelijking' (artikel 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening, hierna: "Bro") opgenomen.

Lees meer

---
Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing zijn en hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals gemeenten, meer verplichtingen. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.

Lees meer

Rechtspraak

Afdeling stelt vragen aan Europese Hof over PAS

Wij besteedden al aandacht aan mogelijke consequenties van de nog te stellen prejudiciƫle vragen over het Programma Aanpak Stikstof ('PAS') door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ('Afdeling') aan het Hof van Justitie ('Hof') op basis van de op dat moment voorliggende conceptvragen.

Lees meer

---
Feitenvaststelling en bewijslast bij invorderingsbeschikkingen

In de uitspraak van 3 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1179) heeft de Afdeling de eisen geherformuleerd ten aanzien van de feitenvaststelling bij invorderingsbesluiten ten aanzien van verbeurde dwangsommen en kosten van bestuursdwang.

Lees meer

---

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team bestuursrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jan Stoop.

 

+31 (0)88 30 40 182

 

stoop@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart