Header

Nieuwsbrief onderwijs | Editie juli 2016

Het onderwijs is constant in beweging. Het team Onderwijs van Boels Zanders Advocaten volgt de ontwikkelingen op de voet. Van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Deskundig en betrokken. Wij delen onze kennis graag met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Laatste Nieuws

Nieuwe website

Boels Zanders Advocaten heeft een nieuwe website. Een website met een moderne, frisse uitstraling, overzichtelijk en informatief. Een website voor u. Neem vooral een kijkje op de pagina van ons team onderwijs. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

EU: nieuwe regels voor erkenning beroepskwalificaties

Om het vrij verkeer van personen tussen de lidstaten eenvoudiger te maken, heeft de Europese Unie regelingen getroffen rondom het erkennen van diploma's. Per 1 januari 2016 zijn deze gewijzigd.

Lees meer

De nieuwe cao mbo

Medio juni zag het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao mbo het licht. De cao mbo 2016-2017 gaat in op 1 juli 2016 en loopt tot 1 oktober 2017. Wij zetten de meest opmerkelijke wijzigingen vanuit arbeidsrechtelijk perspectief op een rij.

Lees meer

Na proefplaatsing niet terug naar oude school

Op 23 mei 2016 heeft de Geschillencommissie passend onderwijs geadviseerd over het verzoek om een tijdelijke terugplaatsing van een leerling naar het speciaal onderwijs na een mislukte proefplaatsing op een school voor regulier onderwijs.

Lees meer

Unieburgers en de OV-Jaarkaart

Studentmobiliteit tussen de lidstaten van de Europese Unie blijft een controversieel leerstuk, beheerst door een min of meer eigen set van regels gaandeweg ontwikkeld door het Hof van Justitie. In deze bijdrage wordt de nieuwste zaak besproken in deze saga: Zaak C-233/14, Commissie/Nederland.

Lees meer

Hogeschool aansprakelijk voor studievertraging door tekort stageplaatsen

Vijf studenten die de nieuwe Bachelorstudie Medische Hulpverlening volgen aan de Hogeschool Utrecht (HU) vorderen van de onderwijsinstelling schadevergoeding, omdat zij vertraging hebben opgelopen bij het doorlopen van hun studie en bij het vinden van een baan in hun werkveld. De studenten stellen dat deze vertraging het gevolg is van het ontbreken van een BIG-registratie voor de functies waarvoor wordt opgeleid, en dat de HU hiervan een verwijt treft. 

Lees meer

Bestuur, toezicht en medezeggenschap: update wetsvoorstellen

Het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is op 14 juni jongstleden aangenomen in de Eerste Kamer en treedt naar verwachting op 1 augustus 2016 in werking. Daarnaast is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen 8 juni 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Tot slot heeft de minister een voorontwerp ter consultatie neergelegd voor een wetsvoorstel voor de invoering van een instemmingsrecht van de medezeggenschap in het funderend onderwijs op de hoofdlijnen van de begroting.

Lees meer

Zomergroet

Wij wensen u een zonnige zomer! Vanaf september komen wij bij u terug met onderwijsjuridisch nieuws en onze activiteitenagenda voor 2016-2017. 

  

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team Onderwijs? Neem dan contact op met onze contactpersoon Nicole Niessen.

 

+31 (0)88 30 40 163

 

niessen@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op