Nieuwsbrief zorg | Editie juli 2017

Laatste nieuws

Grenzen aan gezamenlijke inkoop door academische ziekenhuizen

Onderlinge samenwerking bij inkoop van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen door academische ziekenhuizen is tot nu toe niet gangbaar. Uit recent onderzoek van zowel de NVZ, de NVZA als de inkooporganisatie Intrakoop blijkt echter dat de behoefte aan een gezamenlijke inkoop van dergelijke producten wél aanwezig is. 

Lees meer

Inwerkingtreding Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Op 4 oktober 2016 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel 'Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens'. Sinds 1 juli jl. geldt een deel van deze wet. De aangenomen wet vormt het sluitstuk van een lang slepende discussie die reeds zijn aanvang nam in 1997.

Lees meer

Terechte angst voor een claimcultuur?

In maart kende de rechtbank Rotterdam een opvallend hoog bedrag aan smartengeld toe in een medische aansprakelijkheidszaak: EUR 200.000,-. De uitspraak kreeg de nodige aandacht in de media en voedt ongetwijfeld de gedachte dat sprake is van een ontwikkeling naar een claimcultuur. 

Lees meer

Wkkgz in arbeidsrelaties en het belang van hoor en wederhoor

Sinds 1 januari 2016 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Het doel van deze wet is de kwaliteit van de zorg (beter) te waarborgen. Zorgaanbieders krijgen in de Wkkgz verschillende verplichtingen opgelegd om dit doel te realiseren.

Lees meer

Melding bij de IGZ van ontslag van ernstig disfunctionerende zorgverlener aangepast

Sinds anderhalf jaar zijn zorgaanbieders op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om onverwijld een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te doen wanneer ernstig tekortschieten een rol heeft gespeeld bij de beëindiging van een dienstverband met een zorgverlener. 

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team zorg? Neem dan contact op met onze contactpersoon Judith Wintgens.

 

+31 (0)88 30 40 192

 

wintgens@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op