Header

Nieuwsbrief onderwijs | september 2017

Het onderwijs is constant in beweging. Het team Onderwijs van Boels Zanders volgt de ontwikkelingen op de voet. Van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Deskundig en betrokken. Wij delen onze kennis graag met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

---
Save the date: masterclass schoolveiligheid en aansprakelijkheid

Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met calamiteiten. Welke maatregelen zijn nodig in de fasen voorzorg, uitvoering en nazorg? Denk hierbij bijvoorbeeld aan protocollen, informatievoorziening, aansprakelijkheid en verzekeringen. Om uw vragen over schoolveiligheid en aansprakelijkheid te kunnen beantwoorden, organiseren Boels Zanders Advocaten, Bureau Credo en Saasen Groep een masterclass op woensdag 15 november 2017.

Lees meer

---
Regels voor gebruik beeldmateriaal leerlingen aangescherpt

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vaardigt geregeld nieuwe beleidsregels uit waarin wordt uitgelegd hoe de AP de privacywetgeving interpreteert en handhaaft. In de brief van 23 augustus 2017 gaat de AP in op de vraag onder welke voorwaarden een onderwijsinstelling foto's en video's waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn gebracht, online mag publiceren.

Lees meer

---
Scholen moeten regie nemen in ondersteuning studenten

Volgens de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs heeft een mbo school een te grote rol toegedicht aan het zelfinzicht en de verantwoordelijkheid van de (meerderjarige) student.

Lees meer

---
Het vaste karakter van de wettelijke transitievergoeding

Een docent Frans op een middelbare school krijgt een IVA-uitkering toegekend en wordt in 2018 AOW-gerechtigd. Heeft hij vanwege zijn aanstaande pensioendatum én zijn duurzame arbeidsongeschiktheid recht op de volledige transitievergoeding na een dienstverband van 38 jaar? De school en de kantonrechter vinden van niet. Het hof 's-Hertogenbosch vindt van wel.

Lees meer

---
Beoordeling eindexamen is niet "apert onzorgvuldig"

De voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 29 augustus 2017 uitspraak gedaan dat een leerlinge onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake was van een "apert onzorgvuldige" beoordeling van haar VWO-eindexamen Geschiedenis. De rechtbank oordeelt daarmee in lijn met eerdere rechtspraak.

Lees meer

---
Versoepeling fusietoets onderwijs sinds 1 augustus 2017

De Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) brengt volgens de nieuwe Regeling inhoudelijk advies uit over complexe fusies in het basis (po)- en voortgezet onderwijs (vo). Dat geldt ook voor fusies in het speciaal onderwijs en voor intersectorale fusies. Op de andere fusies in het po en vo doet DUO vanaf 1 augustus een administratieve toets, de zogeheten "lichte toets".

Lees meer

---
Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht voor scholen

Scholen, openbaar én bijzonder, zijn vanaf 25 mei 2018 op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming te benoemen.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team Onderwijs? Neem dan contact op met onze contactpersoon Nicole Niessen.

 

+31 (0)88 30 40 163

 

niessen@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart