Header

Nieuwsbrief bestuursrecht | editie november 2017

Bestuursrecht beheerst de verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven. Het team bestuursrecht staat u bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen. Over relevante, actuele zaken informeren wij u ook, en wij delen graag onze kennis met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Wet - en regelgeving

VTH-taken nu nog maar bij 6 omgevingsdiensten

In Nederland zijn zes gespecialiseerde omgevingsdiensten belast met de uitvoering van de VTH-taken – vergunningverlening, toezicht en handhaving – voor de risicovolle industriële bedrijven (BRZO-inrichtingen) en de grotere chemiebedrijven (RIE4-inrichtingen). Op 1 juli 2017 trad de algemene maatregel van bestuur Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in werking.

Lees meer

---
Karakter bestuurlijke waarschuwing

Boels Zanders heeft op uitnodiging van de Raad van State een reactie gegeven op de vraagstelling aan de staatsraad advocaat-generaal over het karakter van de bestuursrechtelijke waarschuwing. Van de Raad van State hebben wij inmiddels begrepen dat de oproep tot tal van reacties heeft geleid vanuit verschillende hoeken van het rechtsbedrijf, zoals de wetenschap, het bestuur en de advocatuur.

Lees meer

---
Wijziging Activiteitenregeling en Mor

Op 1 oktober 2017 is de Activiteitenregeling milieubeheer ('Activiteitenregeling') en de Regeling omgevingsrecht ('Mor') gewijzigd. Hierbij zijn de regelingen aangepast naar aanleiding van de actualisatie van een aantal PGS-richtlijnen en normalisatiedocumenten van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN-normen).

Lees meer

Jurisprudentie

Particuliere initiatieven bij het vaststellen van een bestemmingsplan

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet een gemeente rekening houden met particuliere initiatieven die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkelingen in het betreffende plangebied. Dergelijke initiatieven moeten voldoende concreet zijn en tijdig kenbaar zijn gemaakt. Daarnaast moet de ruimtelijke aanvaardbaarheid bij de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen worden beoordeeld.

Lees meer

---
Wob in relatie tot een samenwerkingsverband passend onderwijs

Roel Metsemakers heeft een blog geschreven naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 28 juni 2017. In die zaak gaat het om door de Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere ontvangen verzoeken van appellanten om informatie.

Lees meer

---
Bestemmingsplan en cultuurhistorisch onderzoek

In de zaak waarin het in de uitspraak van 8 november 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ('Afdeling') om draaide was ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de aanwezige cultuurhistorische waarden in het plangebied.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team bestuursrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jan Stoop.

 

+31 (0)88 30 40 182

 

stoop@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart