Header

Nieuwsbrief onderwijs | november 2017

Het onderwijs is constant in beweging. Het team onderwijs van Boels Zanders volgt de ontwikkelingen op de voet. Van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Deskundig en betrokken. Wij delen onze kennis graag met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

---
Waarborg privacy in het onderwijs door pseudonimisering

In het onderwijs wordt steeds meer gewerkt met digitale leermiddelen en het digitaal afnemen van toetsen. Naast voordelen brengt dat ook risico’s voor de privacy van onderwijsdeelnemers met zich mee. Om die reden is het Wetsvoorstel pseudonimisering leerlinggegevens geschreven. De Tweede Kamer ging hiermee op 10 oktober 2017 akkoord. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel in werking treedt op 1 augustus 2018 voor alle onderwijssectoren, dus van primair tot hoger onderwijs.

Lees meer

---
Moet een samenwerkingsverband passend onderwijs altijd op een Wob-verzoek beslissen?

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden regelmatig geconfronteerd met informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het afhandelen van deze verzoeken kan tijdrovend zijn en aanzienlijke kosten met zich meebrengen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed op 28 juni 2017 uitspraak in welke gevallen een samenwerkingsverband op een Wob-verzoek dient te beslissen.

 

Lees meer

---
Jubileumgratificatie: wel of niet iets te vieren?

Een docent Lichamelijke Opvoeding op een middelbare school maakt op basis van de cao voor het Voortgezet Onderwijs aanspraak op een jubileumgratificatie wegens 25 jaar diensttijd bij het onderwijs. Volgens het schoolbestuur, echter, is zij tot eind 2003 niet in dienst geweest bij een school als bedoeld in de cao. De kantonrechter Amsterdam geeft op 23 oktober 2017 antwoord op de vraag hoe de cao-bepaling over jubileumgratificatie dient te worden uitgelegd.

Lees meer

---
Gezond onderwijs: hoe regel je dat?

Kinderen presteren beter als zij goed in hun vel zitten. Daarom zijn er basisscholen die hun leerlingen meer laten bewegen en bijvoorbeeld een gezonde lunch verzorgen. Dit zijn echter geen harde kerndoelen van het onderwijscurriculum. Dus hoe organiseer je dat binnen schooltijd?

Lees meer

---

 Striktere vereisten voor de bewerkersovereenkomst

PO-Raad en VO-raad sloten in 2015 een Privacyconvenant met aanbieders van digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen met bijbehorende Model Bewerkersovereenkomst. Ons teamlid Monica Leenders schreef voor de 16e editie van Like to Share een artikel over striktere vereisten voor de bewerkersovereenkomst met ingang 25 mei 2018.

Lees meer

---

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team Onderwijs? Neem dan contact op met onze contactpersoon Nicole Niessen.

 

+31 (0)88 30 40 163

 

niessen@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart