Header

Nieuwsbrief Insolutions - november 2017

Laatste Nieuws 

Specialisatie Insolventierecht Boels Zanders Advocaten dient reactie in op het wetsvoorstel "Wet Homologatie Onderhands Akkoord" (WHOA)

Met het wetsvoorstel "Wet Homologatie Onderhands Akkoord" (WHOA) wordt onder andere beoogd het dwangakkoord buiten faillissement mogelijk te maken. In deze bijdrage leest u meer over de WHOA en de visie van Boels Zanders Advocaten daarop.

Lees meer

Ondernemers opgelet: jaarrekening over 2016 moet uiterlijk eind december gedeponeerd zijn!

Eerder dit jaar schreven wij een blog over de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Hierin hebben wij uitgelegd dat de termijn waarbinnen de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel moet zijn gedeponeerd, verkort is met één maand. Ook hebben wij de gevolgen aangestipt indien de jaarrekening niet tijdig wordt gedeponeerd. Gelet op de naderende termijn brengen wij deze punten hierbij nogmaals kort bij u onder de aandacht.

Lees meer

Per ongeluk betaald. Curator, mag ik mijn geld terug?

Het verschil tussen een onverschuldigde betaling en kennelijk onverschuldigde betaling is subtiel. Maar heeft grote gevolgen voor de vraag of een curator deze vergissing ongedaan moet maken. 

Lees meer

Informatie vragen aan de curator: the tragedy of the commons.

Als schuldeiser wilt u natuurlijk graag weten wat de stand van zaken is bij de afwikkeling van een faillissement. Toch kan het in uw eigen nadeel werken om bij de curator te informeren naar de stand van zaken. Hoe werkt dat dan? 

Lees meer

VOF en/of vennoot: een verhaal apart

Heeft u een vordering op één van de vennoten van een VOF, een VOF of bent u zelf vennoot? Lees dan deze bijdrage.

Lees meer

Centraal insolventieregister

Het Centraal Insolventieregister biedt informatie over (rechts)personen ten aanzien waarvan het faillissement, de surseance van betaling of de (wettelijke) schuldsaneringsregeling is uitgesproken. Ook u kunt het register eenvoudig raadplegen. In deze bijdrage vertellen wij u meer.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team insolventie & herstructurering? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jeroen Tulfer.

 

+31 (0)88 30 40 187

 

tulfer@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op