Nieuwsbrief zorg | Editie december 2017

Laatste nieuws

Lekkend PIP-borstimplantaat: geen aansprakelijkheid van het ziekenhuis (Rechtbank Oost-Brabant 22 november 2017)

Lekkende borstimplantaten van het Franse merk PIP (Poly Implant Protheses) zijn al verschillende keren inzet geweest van een schadevergoedingsprocedure. Recent werd de vraag betreffende de aansprakelijkheid jegens een vrouw met een
gescheurd implantaat beoordeeld door de Rechtbank Oost-Brabant. De vordering van de vrouw werd afgewezen.

Lees meer

Medische fout, nazorg en schadeafwikkeling: een belangrijke tuchtrechtelijk uitspraak

Moet een zorgverlener steeds kennis nemen van de gebruiksaanwijzing van een medisch hulpmiddel, ook al is het een 'simpel' apparaat? Hoe moet hij reageren als bij de behandeling van een patiƫnt een ernstig incident plaatsvindt? En in hoeverre is hij verantwoordelijk voor de schadeafwikkeling door de aansprakelijkheidsverzekeraar?

Lees meer

Cessieverbod van zorgverzekeraar: niet onrechtmatig jegens een niet-gecontracteerde zorgaanbieder (Rechtbank Midden-Nederland 16 oktober 2017)

Kan een zorgverzekeraar zich jegens een niet-gecontracteerde zorgaanbieder die aan verzekerden zorg heeft verleend met succes beroepen op een clausule in haar polisvoorwaarde, die inhoudt dat verzekerden hun vordering op haar, tot vergoeding van de kosten van de ontvangen zorg, niet mogen overdragen aan de zorgaanbieder (cessieverbod)?

Lees meer

Wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders: meldplicht en vernieuwde regels inzake vergunningverlening (toelating)

Op 5 september 2017 is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend tot wijziging van de bepalingen in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) betreffende de vergunningverlening (toelating) voor het leveren van zorg. Deze wijziging houdt niet alleen een verandering van de bestaande regels in.

Lees meer

Pandrecht op onderhanden werk: update 17 november 2017!

Op 17 november 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over het ontstaansmoment van vorderingen van een zorgaanbieder, die betrekking hebben op zorgverlening die reeds lopende is, maar waarvan de DBC nog niet is afgesloten.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team zorg? Neem dan contact op met onze contactpersoon Judith Wintgens.

 

+31 (0)88 30 40 192

 

wintgens@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op