Header

Nieuwsbrief onderwijs | februari 2018

Het onderwijs is constant in beweging. Het team onderwijs van Boels Zanders volgt de ontwikkelingen op de voet. Van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Deskundig en betrokken. Wij delen onze kennis graag met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

---
Heeft uw school een goed beveiligde website?

Uit onderzoek van de Open State Foundation blijkt dat een groot aantal scholen en instellingen in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs geen gebruik maakt van een HTTPS-verbinding. Bezoekers van de websites lopen zo onnodig risico's. Met de inwerkingtreding van de AVG in zicht is het van belang om te zorgen voor een goede beveiliging van persoonsgegevens.

Lees meer

---
Het informeren van een gezinsvoogd

Bij opvoedkundige of huiselijke problemen kan de kinderrechter bepalen dat een minderjarige onder toezicht wordt gesteld van een gezinsvoogd. Een school mag deze gezinsvoogd relevante informatie verstrekken over de minderjarige, diens opvoeding of zijn ouders. Is toestemming van de ouders hiervoor noodzakelijk?

Lees meer

---
Verhoogde drempelwaarden Europese aanbestedingen per 1 januari 2018

 

Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen voor 2018 en 2019 bekendgemaakt. Wij zetten kort uiteen wat de nieuwe drempelwaarden voor onderwijsinstellingen betekenen.

 

Lees meer

---
Geen instemmingsrecht Ondersteuningsplanraad bij rechtsvorm Samenwerkingsverband

 

De Ondersteuningsplanraad heeft in een procedure bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms de nietigheid ingeroepen van het bestuursbesluit tot wijziging van de rechtsvorm van het Samenwerkingsverband passend onderwijs.

Lees meer

---
De verplichting om een "FG" aan te wijzen in het onderwijs

Op 25 mei 2018 treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf dat moment zijn schoolbesturen verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Waarom is dit verplicht, wat doet een FG, en hoe zit het met aansprakelijkheid?

Lees meer

---
Heeft een leerling met handicap recht op regulier onderwijs?

Een school mag bij het verlenen van toegang tot onderwijs geen onderscheid maken tussen leerlingen mét en leerlingen zonder een handicap of chronische ziekte. Dit volgt uit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team Onderwijs? Neem dan contact op met onze contactpersoon Nicole Niessen.

 

+31 (0)88 30 40 163

 

niessen@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart