Nieuwsbrief Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun | Editie augustus 2016

Uw kennis en die van ons team Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun zorgen samen voor optimaal resultaat. Kennis is macht, kennis delen is kracht. Daar ligt de kracht van onze ambitie. Wij delen onze kennis graag met u. Daarom treft u hierbij aan de nieuwsbrief Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun, met het laatste nieuws op het gebied van Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun voor u op een rij gezet. 

Laatste Nieuws

Aankondiging seminar

'Wijziging Aanbestedingswet 2012: de gevolgen voor de praktijk' 

Per 1 juli jongstleden is de Aanbestedingswet 2012 gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen voor u grote gevolgen hebben waar u zich nu misschien nog niet eens bewust van bent.

Dit seminar wilt u niet missen

Het "staatssteunproof" inrichten van publiek-private vastgoedtransacties

De definitieve versie van de "Notion of State Aid" is op vrijdag 19 mei 2016 door de Europese Commissie gepubliceerd. Dit document beoogt een leidraad te zijn voor overheden en marktpartijen aan de hand waarvan financiële transacties "staatssteunproof" ingericht kunnen worden. Maar wordt het nu echt eenvoudiger? 

Lees meer

Verhoging boetemaximum kartelzaken

Op 1 juli 2016 treedt een nieuw wetsvoorstel in werking op grond waarvan de maximale boetes die overtreders van de mededingingswet drastisch verhoogd worden. Dit om een afschrikwekkende werking te hebben. Hóe afschrikwekkend kunt u hier lezen.

Lees meer

Wanneer is sprake van een wezenlijk gewijzigde opdracht?

Indien bij een aanbestedende dienst de behoefte bestaat om een aanbesteding te staken en de opdracht opnieuw aan te besteden, maar er geen ernstig gebrek kleeft aan de aanbestedingsprocedure of het bestek, dient de aanbestedende dienst de opdracht wezenlijk te wijzigen. Maar wanneer wordt een wijziging wezenlijk voldoende geacht om een opdracht opnieuw aan te besteden?

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun? Neem dan contact op met onze contactpersoon Louis Einig.

 

+31 (0)88 30 40 124

 

einig@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op