Nieuwsbrief vastgoedrecht | Editie april 2018

Uw kennis en die van ons team vastgoedrecht zorgen samen voor optimaal resultaat. Kennis is macht, kennis delen is kracht. Daar ligt de kracht van onze ambitie. Wij delen onze kennis graag met u. Daarom treft u hierbij aan de nieuwsbrief vastgoedrecht, met deze maand het laatste nieuws op het gebied van bouwrecht voor u op een rij gezet. 

Laatste Nieuws

Contractueel afstand doen van bezwaar en beroep bij gebiedsontwikkeling of vastgoedtransacties: is dat toegestaan?

In de praktijk komt het bij gebiedsontwikkelingen en vastgoedtransacties voor dat contractueel afstand wordt gedaan van het recht om op te komen tegen overheidsbesluiten aangaande het desbetreffende project. Denk bijvoorbeeld aan bezwaar en beroep tegen een omgevingsvergunning. De vraag of dat is toegestaan leest u in dit artikel.

Lees meer

Back-to-back contracteren: tips and tricks

Dat het voor de hoofdaannemer belangrijk is om bij het één op één (back-to-back) doorleggen van verplichtingen aan de onderaannemer, goed na te denken over de rangorde van de contractdocumenten, bevestigt de Raad van Arbitrage voor de Bouw in haar uitspraak van 2 november 2017. In dit artikel leest u hoe dit zit en geven wij u enkele tips and tricks voor het back-to-back contracteren.

Lees meer

Cameratoezicht op de bouwplaats

Technologische ontwikkelingen in de bouw volgen elkaar in rap tempo op. Zo hebben wij eerder aandacht besteed aan de mogelijkheden van BIM. Cameratoezicht op de bouwplaats, al dan niet met een drone, is ook nieuw. Maar hoe verhoudt deze vorm van cameratoezicht zich tot de privacy-rechten van werknemers, ingeleend personeel en anderen die aanwezig zijn op de bouwplaats?

Lees meer

Herziening UAV-GC 2005: eerlijkere verdeling van de pijn

In het najaar 2018 zullen naar verwachting de herziene Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (hierna: UAV-GC) worden uitgebracht. Een belangrijke pijler voor de actualisering van de UAV-GC is het claimbedrag van opdrachtgevers aan banden te leggen. In dit artikel zetten we alvast de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij die mogelijk tot aanpassing van de UAV-GC zullen leiden.

Lees meer

Stagnatieschade en coördinatieperikelen: hoe rekenen partijen af?

Twee nevenaannemers spreken hun opdrachtgeefster aan
voor de door hun geleden stagnatieschade. Opdrachtgeefster is van oordeel dat deze stagnatieschade voor rekening dient te komen van de bouwkundig aannemer (hierna: de B-aanneemster). De B-aanneemster stelt dat opdrachtgeefster al aanspraak heeft gemaakt op de korting, zijnde een gefixeerde schadevergoeding als gevolg van de te late oplevering door de B-aanneemster. Opdrachtgeefster kan niet twee keer stagnatieschade bij de B-aanneemster claimen aldus de Raad van Arbitrage voor de Bouw in haar uitspraak van 6 maart jongstleden.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team vastgoedrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Louis Einig.

 

+31 (0)88 30 40 124

 

einig@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op