Header

Nieuwsbrief Arbeidsrecht  

Laatste Nieuws

Cameratoezicht op de bouwplaats

Technologische ontwikkelingen in de bouw volgen elkaar in rap tempo op. Zo hebben wij eerder aandacht besteed aan de mogelijkheden van BIM. Cameratoezicht op de bouwplaats, al dan niet met een drone, is ook nieuw.

Lees meer

Verjaring pensioenpremies

Als een onderneming onder de werkingssfeerbepalingen van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt, dient deze pensioenpremies te betalen. Op het moment dat een bedrijfstakpensioenfonds een onderneming op het spoor komt die wel onder de verplichtstelling valt, maar zich niet heeft aangesloten en die dus geen pensioenpremies afdraagt, dan heeft het bedrijfstakpensioenfonds recht op betaling van pensioenpremies met terugwerkende kracht.

Lees meer

De zieke werknemer onder de AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en dienen alle bedrijven en organisaties aan de vernieuwde privacywetgeving te voldoen. Dat geldt in het bijzonder ook met betrekking tot de zieke werknemer.

Lees meer

Het conceptwetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

In lijn met het regeerakkoord is het conceptvoorstel "Wet Arbeidsmarkt in Balans" – door sommigen de WWZ 2.0 genoemd – ter internetconsultatie aangeboden. Met het voorstel beoogt de wetgever het verschil in kansen tussen vaste en flexibele werknemers te verkleinen. In dit artikel leest u de hoofdpunten.

Lees meer

Arbeidsrecht Congres 'Privacy en Arbeid'

Op donderdag 7 juni vindt ons jaarlijkse Arbeidsrecht Congres plaats in de Lichtfabriek te Eindhoven. Het thema dit jaar is 'Privacy en Arbeid', geheel in lijn met de AVG die op 25 mei in werking is getreden. Thijs Drouen, directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bij de AP, behandelt de gevolgen van de AVG voor ondernemingen en informeert u over de eerste ervaringen met de nieuwe AVG. Voor dit Arbeidsrecht Congres kunt u zich nog inschrijven tot 29 mei aanstaande en deelname is kosteloos. Wilt u zich nog inschrijven? Dat kan hier. Wij begroeten u graag op 7 juni in Eindhoven.

Publicaties Team Arbeidsrecht

Klik hier voor al onze andere publicaties. Volgt u ons al op LinkedIn? Hier plaatsen wij de actuele berichten. 

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team arbeidsrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jean-Luc Coenegracht.

 

+31 (0)88 30 40 113

 

coenegracht@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op