Nieuwsbrief zorg | Editie mei 2018

Laatste nieuws

Medische fout, nazorg en schadeafwikkeling: oordeel van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

In onze nieuwsbrief van december 2017 besteedden wij aandacht aan een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Amsterdam inzake de plichten van een zorgverlener na het plaatsvinden van een incident. Het incident betrof in dit geval het ontstaan van een brandwond op een been van de patiënt tijdens een operatie aan zijn voet.

Lees meer

Nog een keer: is het cessieverbod van een zorgverzekeraar nou toelaatbaar of niet?

In december 2017 schreven wij al over het cessieverbod dat zorgverzekeraars regelmatig in hun polisvoorwaarden opnemen. Een cessieverbod is het verbod voor de verzekerde om de aanspraak tot vergoeding van bepaalde zorg op de verzekeraar over te dragen aan een zorgaanbieder, zodat de zorgaanbieder door de verzekerde genoten zorg rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan declareren.

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens: 'Organisaties moeten hun functionaris voor de gegevensbescherming online aanmelden'

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft begin april organisaties opgeroepen om hun Functionaris gegevensbescherming (FG) met een nieuw webformulier online aan te melden bij de AP. Via haar website heeft de AP laten weten dat FG-aanmeldingen die niet via het online aanmeldingsformulier zijn gedaan, na 25 mei 2018 komen te vervallen.

Lees meer

Meldingsplicht IGJ bij ontslag ernstig disfunctionerende zorgverlener

Zorgaanbieders streven een zo goed mogelijke zorg- en dienstverlening na en zetten zorgverleners in die dit voor de zorgaanbieders en hun zorgcliënten kunnen waarmaken. Helaas komt het in de praktijk soms voor dat een zorgverlener ernstig tekortschiet in het functioneren. Ingrijpen van de zijde van de zorgaanbieder is dan vereist.

Lees meer

Voorgenomen uitbreiding van het verbod op winstoogmerk op bepaalde onderaannemingsconstructies in de zorg op grond van de WNT

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is onder meer van toepassing op instellingen die een toelating hebben op grond van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Op rechtspersonen die als onderaannemer zorg leveren aan de zogenaamde Wtzi-instelling is de WNT niet van toepassing.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team zorg? Neem dan contact op met onze contactpersoon Judith Wintgens.

 

+31 (0)88 30 40 192

 

wintgens@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op