Header

Boels Zanders Advocaten

Nieuwbrief Food & Agri - juni 2018

Nederland behoort tot de koplopers in de food & agrisector. Deze snel ontwikkelende, innovatieve sector is dan ook altijd in beweging maar is door de hoeveelheid regelgeving een van de meest gereguleerde sectoren. Wij weten de weg door al deze regels, informeren u en staan u met advies en begeleiding bij. Ook delen wij onze kennis graag met u. Daarom treft u hierbij aan de nieuwsbrief food & agri, met het laatste nieuws op het gebied van food & agri overzichtelijk voor u op een rij gezet.

Een gebrek aan verpachte landbouwgrond: betalingsrechten

Met ingang van 1 mei 2015 verpacht de Staat der Nederlanden 53.04.44 hectaren grond aan een Maatschap. In de pachtovereenkomst is in artikel 18 opgenomen dat er betalingsrechten rusten op de verpachte gronden. Op de pachter rust de plicht om de betalingsrechten aan te vragen.

Lees meer

Verzekeren van machines: een lastig onderdeel

Welk onderdeel behoort wél en welk onderdeel niet bij een machine? Op het eerste gezicht een merkwaardige vraag. Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam toont echter aan dat het antwoord vergaande financiële gevolgen kan hebben.

Lees meer

Boeren die vooral grasland in gebruik hebben mogen in 2018 en 2019 meer mest uitrijden dan op basis van de 'standaardregels' is toegestaan

Het Nitraatcomité heeft een positief advies gegeven aan de Europese Commissie over een derogatie aan Nederland. Dit volgt uit de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer van 4 april 2018. Derogatie betekent dat toestemming wordt verleend om af te mogen wijken van vastgestelde gebruiksnormen.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 
 

Heeft u een vraag aan het team Food & Agri? Neem dan contact op met onze contactpersoon Ralph Geelen.

 

+31 (0)88 30 40 131

 

geelen@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op