Header

Nieuwsbrief bestuursrecht | editie juni 2018

Bestuursrecht beheerst de verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven. Het team bestuursrecht staat u bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen. Over relevante, actuele zaken informeren wij u ook, en wij delen graag onze kennis met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Wet - en regelgeving

Ontwikkelingen Omgevingswet

Omgevingswet kan door volgens plan In de begroting van het ministerie van BZK staat dat er 90 miljoen euro beschikbaar is gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Dat betekent dat de planning op schema blijft lopen;

Lees meer

Detailhandel met alcohol een stap dichterbij?

Om de leegstand van winkelruimtes tegen te gaan wordt er door ondernemers steeds vaker ingezet op nieuwe bedrijfsconcepten. Een van deze concepten is 'blurring': het combineren van verschillende gebruiksfuncties binnen één onderneming.

Lees meer

Jurisprudentie

Update prejudiciële vragen PAS

Zoals al in een eerdere nieuwsbrief aangegeven heeft de Afdeling op 17 mei 2017 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie (hierna: ‘het Hof’) over de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘PAS’) met de Habitatrichtlijn (hierna: ‘Habitatrichtlijn’). Op 3 mei 2018 heeft in Luxemburg de zitting van het Hof plaatsgevonden over deze prejudiciële vragen.

Lees meer

---
Noodzakelijk om onderhoud te borgen in bestemmingsplan?

 Op 30 mei 2018 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') een tussenuitspraak gedaan over de noodzaak van het borgen van onderhoud in een bestemmingsplan.

Lees meer

---
Uitleg van het begrip 'de op de zaak betrekking hebbende stukken'

 Op 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gewezen over wat wordt bedoeld in het digitale tijdperk met 'de op de zaak betrekking hebbende stukken' (artikel 8:42 Awb).

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team bestuursrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jan Stoop.

 

+31 (0)88 30 40 182

 

stoop@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart