Header

Nieuwsbrief onderwijs | juni 2018

Het onderwijs is constant in beweging. Het team onderwijs van Boels Zanders volgt de ontwikkelingen op de voet. Van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Deskundig en betrokken. Wij delen onze kennis graag met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

---
Onduidelijkheid over de FG in het onderwijs. Wel of niet verplicht?

In februari 2018 werd u al geïnformeerd dat schoolbesturen verplicht zouden zijn een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Sindsdien is er veel verwarring over de vraag of ieder schoolbestuur een FG moet aanwijzen, of dat sommige de dans (kunnen) ontspringen. Meningen bleken verdeeld. In dit artikel krijgt u een onderbouwd antwoord op deze vraag.

Lees meer

---
Ernstig letsel tijdens gymles: school niet aansprakelijk

Bij het spelen van een tikspel tijdens de gymles loopt een leerling ernstig letsel op. Zijn ouders vinden dat de gymleraar zijn zorgplicht heeft geschonden. Zij stellen dat de onderwijsstichting waartoe de school behoort als werkgever aansprakelijk is. De rechtbank Noord-Holland wees de aansprakelijkheid af en oordeelde dat de gymleraar binnen de grenzen van zijn zorgplicht heeft gehandeld.

Lees meer

---
Informatieplicht van school aan ouder zonder het ouderlijk gezag

De school heeft een zelfstandige informatieplicht aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder. De school is daarom niet als bij wijze van automatisme gebonden aan een rechterlijke uitspraak over de informatievoorziening tussen de ouders.

Lees meer

---
Overplaatsing docent naar ander team: instructierecht werkgever of eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde?

Het schoolbestuur besluit om een docent over te plaatsen naar een ander team. De docent maakt bezwaar en vordert in kort geding dat hij weer in zijn oorspronkelijke functie en team te werk wordt gesteld. De voorzieningenrechter Eindhoven moet beoordelen of de overplaatsing valt onder het instructierecht van de werkgever of dat er sprake is van een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Lees meer

---

Schoolveiligheid & Aansprakelijkheid, masterclass voor schoolbestuurders en directeuren

Een veilige schoolomgeving bieden, wat betekent dat? Hoe om te gaan met risicovolle situaties of calamiteiten? Welke maatregelen zijn nodig in de fasen voorzorg, toezicht en nazorg? Om uw vragen over schoolveiligheid te beantwoorden, organiseren Boels Zanders Advocaten, Bureau Credo en Saassen Groep een masterclass op woensdag 3 oktober 2018.

Lees meer

---

Een prettige zomervakantie gewenst!

De zomervakantie komt weer in zicht. Wij blijven ook gedurende deze periode voor u klaarstaan en zijn u daarnaast in het nieuwe school- of studiejaar graag weer van dienst. Team Onderwijs van Boels Zanders Advocaten wenst u een prettige zomervakantie toe!  

 

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team Onderwijs? Neem dan contact op met teamleider Onderwijs Nicole Niessen.

 

+31 (0)88 30 40 163

 

niessen@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart