Header

Nieuwsbrief onderwijs | september 2018

Het onderwijs is constant in beweging. Het team onderwijs van Boels Zanders volgt de ontwikkelingen op de voet. Van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Deskundig en betrokken. Wij delen onze kennis graag met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

---
Zorgplicht school gaat vóór LWOO beleid samenwerkingsverband

Leerwegondersteunend onderwijs ("LWOO") is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Het samenwerkingsverband passend onderwijs mag een aanvraag voor LWOO niet afwijzen louter omdat volgens zijn beleid de aanwijzing LWOO alleen mag worden gebaseerd op door de basisschool afgenomen toetsen en onderzoek.

Lees meer

---
Samenwerking Boels Zanders en Stichting Giving Back

Stichting Giving Back begeleidt ambitieuze scholieren en studenten die uit een omgeving komen waarin verder studeren aan een hogeschool of universiteit nog niet vanzelfsprekend is. Deze scholieren en studenten, veelal met een multiculturele achtergrond, missen rolmodellen in hun directe omgeving en een relevant netwerk. Giving Back brengt hen in contact met mensen (en organisaties) die een voorbeeld zijn en hen als mentor inspireren. Giving Back biedt scholieren en studenten verder ook een activiteitenprogramma dat bestaat uit verplichte workshops en keuze-events.

Lees meer

---
Aanbesteden met bouwteam en plafondbedrag

Schoolbesturen zien te vaak hun aanbesteding voor nieuwbouw mislukken. Wij bespreken de mogelijkheid van aanbesteden met bouwteam en plafondbedrag als sleutel tot een succesvolle aanbesteding van het schoolgebouw.

Lees meer

---
School aansprakelijk voor negatieve referentie over docent Duits?

Een docent Duits stelt dat zijn voormalige werkgever onrechtmatig heeft gehandeld door een referentie te verstrekken waar hij niet goed uitkwam. Hij zou niet zijn aangenomen omdat zijn beoogde nieuwe school onder meer was geïnformeerd over ongepast en intimiderend gedrag tegenover vrouwelijke leerlingen en docenten. De docent vordert in een hoger beroep een bedrag van EUR 12.600,- voor materiële en immateriële schade.

Lees meer

---
Gastouder is ondernemer: Hof maakt einde aan discussie

Er is lang onduidelijkheid geweest over de vraag of een gastouder wordt gezien als ondernemer in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft deze vraag bevestigend beantwoord in zijn arrest van 13 maart 2018. Daarmee is een slepende discussie tussen gastouders en de Belastingdienst beslecht.

Lees meer

---

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team Onderwijs? Neem dan contact op met teamleider Onderwijs Nicole Niessen.

 

+31 (0)88 30 40 163

 

niessen@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart