Nieuwsbrief vastgoedrecht: Zekerheden in de Bouw

| Editie september 2018

Het onderhandelen over zekerheden en faillissementssituaties op het moment dat er een mooi bouwplan ligt lijkt op het onderhandelen over huwelijkse voorwaarden vóórdat de echtelieden het ja-woord geven. Partijen die met elkaar in onderhandeling treden doen er echter verstandig aan om zekerheden te bedingen. Het is van belang om hierover in een vroeg stadium duidelijkheid te verkrijgen. Er zijn ook vaak externe financiers betrokken bij de vastgoedtransacties die doorgaans hun eigen zekerheden wensen te bedingen. Hierdoor zullen eventueel door de aannemer te bedingen zekerheden geen doel treffen. 

In deze bijdrage zullen de specialisten van Vastgoed en Financiering en Zekerheden enkele aandachtspunten voor de praktijk belichten op het gebied van de te bedingen zekerheden, de rol van de (externe) financier en het onderhandelingsproces.

 

Laatste Nieuws

Zekerheden en financiers: enkele aandachtspunten

Risico's nemen is inherent aan ondernemen. Dat geldt uiteraard ook in de bouwsector. Het is voor de aannemer en de opdrachtgever in het kader van risicobeheersing wenselijk om in een vroeg stadium zekerheden te bedingen.  

In deze bijdrage worden enkele aandachtspunten benoemd in verband met de positie van de (externe) financiers van de aannemer en de opdrachtgever ter zake nieuwbouwprojecten, waar de aannemer en de opdrachtgever zich bewust van dienen te zijn voordat ze met elkaar in onderhandeling treden.

Lees meer

Retentierecht in faillissement

 

Hoe zit het met het uitoefenen van het retentierecht door aannemer in geval van faillissement van zijn opdrachtgever? Ook in geval van faillissement van opdrachtgever kan aannemer in beginsel zijn retentierecht uitoefenen. Aannemer kan zich bij het succesvol uitoefenen van het retentierecht in beginsel met voorrang verhalen op de opbrengst van het bouwwerk. Aannemer kan zich echter nog niet meteen rijk rekenen na indiening van zijn vordering ter verificatie bij de curator.

Een en ander wordt in deze bijdrage aan de hand van vier scenario’s toegelicht.

Lees meer

Van de letter of intent tot het afbreken van onderhandelingen: tips and tricks

De bouw zit weer in de lift. Dit brengt mee dat partijen weer volop met elkaar in onderhandeling gaan om te komen tot een overeenkomst voor de verkoop van het onroerend goed en/of de realisatie van werk waar beide partijen zich in kunnen vinden en dit begint vaak met het sluiten van de "letter of intent" door partijen.

In deze bijdrage zullen wij stilstaan bij enkele clausules die van belang zijn om op te nemen in de letter of intent mede bezien in het licht van het eventueel later afbreken van de onderhandelingen.

Lees meer

Financiële zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, concerngarantie, escrow of W&I-verzekering

Welke vorm van zekerheidstelling past het best bij uw situatie? In deze bijdrage worden respectievelijk de voor- en nadelen van en de verschillen tussen de bankgarantie, de concerngarantie, de escrow en de W & I-verzekering voor u op een rij gezet.

Lees meer

misgelopen garanties faillissement (onder)aannemer

Een (onder)aannemer die tijdens de uitvoeringsperiode failliet wordt verklaard is helaas een omstandigheid waar opdrachtgevers op de dag van vandaag, zij het in mindere mate dan voorheen, nog steeds mee worden geconfronteerd. In dit artikel zal ik kort aangeven welke mogelijkheden c.q. rechten de opdrachtgever in dit geval heeft.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team vastgoedrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Sandra Caelers.

 

+31 (0)88 30 40 218

 

caelers@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op