Header

Nieuwsbrief Insolutions - oktober 2018

Laatste Nieuws 

Ontbinden of het eigen faillissement aanvragen? Maak de juiste keuze voor uw onderneming.

Indien de vennootschap verkeert in de toestand dat hij is opgehouden te betalen, kan het faillissement worden aangevraagd. Zodra het faillissement wordt uitgesproken, wordt een curator aangesteld. De curator is vervolgens belast met het vereffenen van de boedel, bijvoorbeeld door de inventaris, voorraad en het onroerend goed van de onderneming te verkopen.

Lees meer

Zekerheden en financiers bij vastgoedtransacties: enkele aandachtspunten

Risico's nemen is inherent aan ondernemen. Dat geldt uiteraard ook in de bouwsector. Een bouwproject moet worden 'binnengehaald' (bij voorkeur met een winstmarge), de financiering moet realiseerbaar zijn en de risico's moeten beheersbaar zijn. In verband met de risico's is het voor de contractanten wenselijk om zekerheden te bedingen. Dit lijkt evident, maar in de praktijk blijkt dat er soms …

Lees meer

Zijn de vennoten van een vennootschap onder firma werkgever indien de vennootschap onder firma een arbeidsovereenkomst sluit met een werknemer?

Op 25 april 2018 heeft de rechtbank Overijssel prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad omtrent de vraag of de vennoten van een vennootschap onder firma (hierna: vof) werkgever zijn indien vof een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werknemer.

Lees meer

Wie zijn schulden kan betalen gaat niet failliet. Of toch wel?

Om succesvol het faillissement van een schuldenaar aan te vragen, moet (summierlijk) worden aangetoond dat de schuldenaar is opgehouden met betalen. Hierbij toetst de Rechtbank aan het pluraliteitsvereiste. Dit betekent dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser onbetaald moet laten en minimaal één van de schulden opeisbaar is. De uitleg van het pluraliteitsvereiste houdt de gemoederen al lang bezig.

Lees meer

Geldt de blokkeringsregeling ook als er een pandrecht is gevestigd op aandelen?

Executoriale verkoop van aandelen en de blokkeringsregeling Een pandrecht kan worden gevestigd op een aandeel als zekerheid tot terugbetaling van een geldvordering. Indien de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kan de pandhouder zich verhalen op het aandeel. In de wet is een specifieke regeling opgenomen over de wijze waarop het pandrecht moet worden geëxecuteerd.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team insolventie & herstructurering? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jeroen Tulfer.

 

+31 (0)88 30 40 187

 

tulfer@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op