Header

Nieuwsbrief Food & Agri: NVWA

Onlangs publiceerde team Food & Agri een vierdelige blogreeks over de rol van de NVWA ten opzichte van agrarische bedrijven. In deze blogserie licht Xander Wynands diverse onderwerpen toe met betrekking tot de NVWA: zowel de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden als de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke sancties komen in de reeks aan bod.

NVWA deel I: de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de NVWA

Een medewerker van de NVWA die controlewerkzaamheden verricht is te kwalificeren als een toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht. De NVWA-medewerker is op grond van deze wetsbepalingen te kwalificeren als toezichthouder voor de in de betreffende wet beschreven doeleinden.

Lees meer

NVWA deel II: de strafrechtelijke bevoegdheden van de NVWA

De NVWA is behalve met het toezicht op het naleven van wettelijke voorschriften ook belast met de opsporing van diverse strafbare feiten. Belast met deze opsporingstaak binnen de NVWA is de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (hierna: “de NVWA-IOD”). 

Lees meer

NVWA deel III: de bestuursrechtelijke sancties van de NVWA

De NVWA beschikt over diverse bestuursrechtelijke sancties die zij aan vermeende overtreders kan opleggen. Het gaat hier zowel om de zogenaamde herstelsancties als om bestraffende sancties. 

Lees meer

NVWA deel IV: de strafrechtelijke sancties en het interventiebeleid van de NVWA

Indien de opsporingsdienst van de NVWA (“de NVWA-IOD”) een misdrijf of overtreding van een wettelijk voorschrift heeft geconstateerd, dan kan zij diverse vervolgstappen nemen die leiden tot strafrechtelijke sanctionering.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team food & agri? Neem dan contact op met onze contactpersoon Ralph Geelen.

 

+31 (0)88 30 40 187

 

geelen@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op