Header

Nieuwsbrief bestuursrecht | editie november 2018

Bestuursrecht beheerst de verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven. Het team bestuursrecht staat u bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen. Over relevante, actuele zaken informeren wij u ook, en wij delen graag onze kennis met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Wet - en regelgeving

Invoeringsbesluit open voor consultatie

Op 29 oktober 2018 is de internetconsultatie voor het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet gestart. Iedereen kan tot 21 december 2018 reageren op de inhoud van dit besluit. De consultatie is onderdeel van een participatietraject waarin het ministerie van BZK vanaf het eerste begin samen met toekomstige gebruikers de regels van het nieuwe stelsel voor de fysieke leefomgeving ontwikkelt.

Lees meer

---
Verbod op energie-onzuinige kantoren vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Dit volgt uit een recente wijziging van het Bouwbesluit 2012. Met deze wijziging wordt het vanaf deze datum verboden om energie-onzuinige kantoren in gebruik te nemen of te gebruiken. Energieakkoord In 2013 is door de Nederlandse overheid en diverse partijen uit het bedrijfsleven en de samenleving het Energieakkoord afgesloten.

Lees meer

Jurisprudentie

Uitspraak Hof van Justitie inzake PAS

Het Hof van Justitie heeft op 7 november 2018 uitspraak gedaan naar aanleiding van de prejudiciƫle vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (hierna: 'PAS'). De prejudiciƫle vragen hebben betrekking op de houdbaarheid van het PAS in algemene zin en op de uitzondering op de vergunningplicht voor de activiteiten beweiden en bemesten.

Lees meer

---
Stalderingsregeling provincie Brabant

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3609) staat de stalderingsregeling van de provincie Noord-Brabant ter discussie. Sinds 2017 stelt de provincie Noord-Brabant extra voorwaarden aan een ontwikkeling van een veehouderij. Wanneer een veehouderij wil uitbreiden, dan moeten er op een andere plek stallen verdwijnen. De Afdeling heeft het salderen rechtmatig geacht.

Lees meer

Wijziging tenaamstelling Natuurbeschermingswetvergunning: hoe zit het met de belangen van de huidige vergunninghouder?

De Rechtbank Gelderland heeft een interessante uitspraak gedaan over een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet. In de kwestie was de Wnb-vergunning op naam van een ander bedrijf gezet zonder dat de huidige vergunninghouder daarvan op de hoogte was.

Lees meer

Alternatieven meewegen bij vaststellen bestemmingsplan

Een gemeenteraad moet bij het vaststellen van een bestemmingsplan alternatieve plannen meenemen in zijn belangenafweging. In de regel zal de rechter slechts terughoudend toetsen of deze plannen in de besluitvorming zijn meegenomen. Toch betekent dit niet dat de gemeenteraad hier over volledige beleidsvrijheid beschikt.

Lees meer

Belanghebbendheid en gevolgen van enige betekenis

Het instellen van beroep bij de bestuursrechter kan alleen door diegene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een besluit. Als correctie op dit vereiste is van belang dat de feitelijke gevolgen voor betrokkene zijn te kwalificeren als "gevolgen van enige betekenis".

Lees meer

Mijnschade, de zwaluw en de zomer

Het komt niet zo vaak voor dat de landelijke pers aandacht besteedt aan een uitspraak van de Limburgse bestuursrechter. Maar, de uitspraak van 2 november 2018  over mijnschade haalde de landelijke pers.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team bestuursrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jan Stoop.

 

+31 (0)88 30 40 182

 

stoop@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart