Nieuwsbrief bouwrecht

| Editie november 2018

Laatste Nieuws

Van de letter of intent tot het afbreken van onderhandelingen: de goedkeuringsvoorbehouden

Aan de hand van een actueel arrest  wordt in deze bijdrage uiteengezet waar partijen op dienen te letten indien zij met elkaar in onderhandeling treden, meer in het bijzonder met betrekking tot het bedingen van goedkeuringsvoorbehouden ter zake het sluiten van de betreffende overeenkomst.

Lees meer

Valkuilen bij een beroep op opschorting: moet de wederpartij wel als eerste presteren?

Een overeenkomst wordt niet altijd nagekomen conform de gemaakte afspraken. Het uitoefenen van een opschortingsrecht kan voor een partij dan een sterk pressiemiddel zijn om zijn onwillige of onbehoorlijk presterende wederpartij alsnog tot correcte nakoming te bewegen. Uit het in deze bijdrage behandelde arbitraal vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw  volgt andermaal hoe nauw een beroep opschorting luistert en hoe groot de gevolgen zijn als niet – of juist wel – aan alle criteria is voldaan.

Lees meer

Opbouw dossier stagnatieschade: de do's en don'ts

Door de hoge materiaalkosten en lange levertijden hebben veel partijen in de bouw te maken met stagnatie in het bouwproces. Voor zowel de opdrachtgever als de aannemer kan hierdoor schade ontstaan. De welbekende ‘stagnatieschade’. In deze bijdrage zetten we do’s en don’ts voor de opbouw van het stagnatiedossier op een rij.

Lees meer

Samenwerking: aanbesteden met bouwteam en plafondbedrag

Het aanbesteden met bouwteam als prikkel voor de opdrachtnemer. Door middel van samenwerken en constructief overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan in een vroeg stadium worden gekeken waar nog op kan worden bespaard. In deze bijdrage worden enkele aandachtspunten benoemd.

Lees meer

Gebruik algemene voorwaarden: waar op te letten?

In een recent arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden wordt weer eens duidelijk dat het van de hand wijzen van de algemene voorwaarden door een partij voldoende expliciet dient te gebeuren om te voorkomen dat de algemene voorwaarden van de andere partij toch van toepassing zijn.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team vastgoedrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Sandra Caelers.

 

+31 (0)88 30 40 218

 

caelers@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op