Header

Nieuwsbrief onderwijs | editie november 2016

Het onderwijs is constant in beweging. Het team onderwijs van Boels Zanders volgt de ontwikkelingen op de voet. Van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Deskundig en betrokken. Wij delen onze kennis graag met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Klik hier om een titel of tekst toe te voegen.

Ontslag wegens onbevoegdheid? De school dient te scholen

De Vrije School Amersfoort stond onder verscherpt financieel toezicht van de Onderwijsinspectie en verzocht om één van haar leerkrachten te ontslaan wegens het ontbreken van de bevoegdheid om als groepsleerkracht in het basisonderwijs te werken. De Vrije School haalde bakzeil bij de kantonrechter Amersfoort op 22 september 2016 omdat in deze casus de minimale eisen voor beëindiging van het dienstverband niet zijn vervuld.

Lees meer >>

---

"Detachering" leerling is verwijdering

Op 21 oktober 2016 oordeelde de voorzieningenrechter te Roermond (ECLI:NL:RBLIM:2016:9166) dat het tegen de wil van de moeder tijdelijk detacheren van een leerling bij een bovenschoolse voorziening onrechtmatig is. Dit staat gelijk aan een verwijdering. Teamleider onderwijs Nicole Niessen schreef hierover een blog, die wij op 8 november op onze website publiceerden.

U kunt deze blog hier lezen

---

Instagram veroordeeld tot vrijgave accountgegevens

Een minderjarige leerlinge wordt erg gepest door een bepaalde groep van school dan wel uit de buurt. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft Instagram in een kort gedingprocedure veroordeeld tot vrijgave van de NAW-gegevens van de accounthouder. De belangen van het gepeste meisje wegen in deze casus zwaarder dan de privacy van de accounthouder.

Lees meer >>

---

School van aanmelding heeft zorgplicht bij overstap leerling

Een leerling kan niet voldoen aan de opleidingseisen van de gewenste school en wordt om die reden niet toegelaten. Direct terugverwijzen naar de oude school is niet toegestaan. Dat is volgens de Geschillencommissie passend onderwijs in strijd met de zorgplicht.

Lees meer >>

---

Detachering in het onderwijs: belangrijke wijzigingen per 1 juli 2016

De implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen in de Aanbestedingswet heeft de nodige gevolgen voor detachering in het onderwijs. Ward van Loo, lid van team onderwijs en aanbestedingsrechtspecialist, schreef hier een artikel over dat gepubliceerd is in het Like to Share magazine.

U kunt het artikel hier lezen

---

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team Onderwijs? Neem dan contact op met onze contactpersoon Nicole Niessen.

 

+31 (0)88 30 40 163

 

niessen@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart