Header

Nieuwsbrief Insolutions | Editie november 2016

Ons team insolventierecht en herstructurering adviseert onder andere financiers, schuldeisers en bestuurders van bedrijven in moeilijkheden. Kennis is macht, Kennis delen is Kracht. Daar ligt de Kracht van onze Ambitie. Wij delen onze Kennis graag met u. Daarom sturen wij u hierbij onze Nieuwsbrief Insolutions met daarin het laatste nieuws op het gebied van herstructureringen, incassokwesties en faillissementen.

Laatste Nieuws

Door werknemer opgebouwde anciƫnniteit telt mee bij bepaling van de opzegtermijn na doorstart

In geval van een doorstart kunnen diverse rechten van de werknemer mee overgaan omdat sprake is van opvolgend werkgeverschap. Het Gerechtshof Amsterdam heeft in een recente uitspraak bepaald wat dit betekent voor de opzegtermijn. In deze bijdrage wordt deze uitspraak besproken.

Lees meer

Modernisering Faillissementsrecht

Het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht beoogt het faillissementsrecht op diverse punten te verbeteren en te moderniseren. In deze nieuwsbrief treft u de huidige stand van zaken aan.

Lees meer

Turboliquidatie: de weg van de minste weerstand?

DGA's kiezen steeds vaker voor de turboliquidatie in plaats van een faillissement om af te komen van een vennootschap met schulden. Voordelen zijn: geen faillissement en geen curator. De turboliquidatie lijkt dus de weg van de minste weerstand. Maar is dat ook zo? 

Lees meer

Faillissementsaanvraag als pressiemiddel

Een faillissementsaanvraag kan als pressiemiddel dienen om iemand tot betaling te dwingen. Onder omstandigheden kan een faillissementsaanvraag echter als misbruik van bevoegdheid kwalificeren. Hieromtrent heeft de Rechtbank Amsterdam recentelijk een vonnis gewezen dat in deze bijdrage wordt toegelicht.

Lees meer

Ziek, niet overgenomen, en toch invloed op de lasten van de doorstarter

Alhoewel omstreden is het onmiskenbaar dat faillissementen mede worden gebruikt om het personeelsbestand van ondernemingen te reorganiseren. Daarbij wordt vaak ook afscheid genomen van de langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Aangezien de zieke werknemers na de doorstart niet in dienst zijn zou je denken dat de doorstarter niet wordt geconfronteerd met kosten die samenhangen met die zieken, toch? 

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team insolventie & herstructurering? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jeroen Tulfer.

 

+31 (0)88 30 40 187

 

tulfer@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op