Nieuwsbrief zorg | Editie december 2016

Laatste nieuws

Na het ‘Jaar van de Transparantie’ (2015, met een vervolg in 2016) en de periode van ‘Transitie’ in het sociale en het zorgdomein rijst de vraag: wat staat ons voor 2017 vanuit ‘Den Haag’ te wachten?

Lees meer

Op 16 december heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de vraag een zorgaanbieder die meerdere instellingen in stand houdt (locaties waar de zorg feitelijk wordt verleend) per instelling een cliëntenraad dient te hebben, of dat de wet ruimte laat voor het hebben van één cliëntenraad op het (centrale) niveau van de zorgaanbieder. De kern van de juridische discussie die hierover al langere tijd is gevoerd, betreft de uitleg van het woord ‘instelling’ in de van toepassing zijnde wetgeving, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 

Lees meer

Patiënten maken soms een geluidsopname van het gesprek met hun arts. De vraag is of dit is toegestaan.

Lees meer

In tuchtrechtelijke en andere procedures richt de aandacht zich vaak vooral op de klagende partij, de patiënt/cliënt. Wat houdt zijn of haar klacht in, en wordt deze toegewezen? De laatste tijd is echter in toenemende mate ook oog voor de positie van de zorgverlener. Wat betekent een (tucht)procedure voor betrokkene, en in het bijzonder voor diens functioneren in de dagelijkse praktijk?

Lees meer

Fijne feestdagen!

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van team Zorg van 2016. Wij wensen u heel fijne feestdagen en een sprankelend en gezond 2017! 

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team zorg? Neem dan contact op met onze contactpersoon Judith Wintgens.

 

+31 (0)88 30 40 192

 

wintgens@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op