Header

Nieuwsbrief bestuursrecht | editie januari 2017

Bestuursrecht beheerst de verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven. Het team bestuursrecht staat u bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen. Over relevante, actuele zaken informeren wij u ook, en wij delen graag onze kennis met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Wet - en regelgeving

---
Wijziging Activiteitenbesluit per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 zijn het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gewijzigd. De meeste wijzigingen hangen samen met de 'Vierde tranche' wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016, maar er zijn ook andere wijzigingen. Het wijzigingsbesluit is op 11 november 2016 gepubliceerd. De wijzigingsregeling is op 2 december 2016 gepubliceerd. De reparaties en wijzigingen over normen en over gasturbines en – motoren traden op 1 januari 2017 in werking. De wijzigingen over oplosmiddelen treden op 1 juni 2017 in werking en de wijzigingen over kleiduivenschieten treden naar verwachting op 1 oktober 2017 in werking, met een ander inwerkingtredingsbesluit.

Lees meer

---
Wijziging Omgevingsverordening Limburg 2014

Op 11 november 2016 hebben Provinciale Staten van Limburg de 'Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014' vastgesteld. De verordening werd op 20 december 2016 gepubliceerd in het Provinciaal Blad (jaargang 2016, nr. 6791) en trad op 21 december 2016 in werking. In dit artikel gaan we kort in op de belangrijkste wijzigingen van de Omgevingsverordening Limburg 2014.

Lees meer

Rechtspraak

---
Een woonbestemming in een bestemmingsplan kan ook impliciet kamergewijze verhuur toestaan

In de uitspraak van 16 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3046) heeft de Afdeling overwogen dat als volgens het bestemmingsplan een perceel bestemd is voor 'wonen' en het begrip 'wonen' niet in het bestemmingsplan wordt gedefinieerd, ervan uit moet worden gegaan dat diverse woonvormen, waaronder de verhuur van kamers, zijn toegestaan. Deze uitspraak is relevant voor onder meer partijen die kamers (willen) verhuren en gemeenten die in bestemmingsplannen kamergewijze verhuur aan banden willen leggen.

Lees meer

---
De Afdeling licht het overgangsrecht met betrekking tot de PAS toe

In de uitspraak van 28 december 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) het overgangsrecht met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) toegelicht (ECLI:NL:RVS:2016:3489). Deze uitspraak is relevant voor vergunningaanvragen die zijn gedaan op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) vóór 1 juli 2015.

Lees meer

---
Eerste succesvolle toepassing correctie Widdershoven is een feit

In drie uitspraken van 28 december 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3451, ECLI:NL:RVS:2016:3453 en ECLI:NL:RVS:2016:3454) heeft de Afdeling voor het eerst de werking van het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste gecorrigeerd met toepassing van de 'correctie Widdershoven' vanwege strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel.

Lees meer

---
Toepassingsmogelijkheden kruimelregeling worden vooralsnog beperkt!

Op 7 december 2016 heeft de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Voorzieningenrechter) een belangrijke uitspraak gedaan voor ruimtelijke ontwikkelingen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De Voorzieningenrechter spreekt zich in deze uitspraak uit over de reikwijdte van de kruimelregeling en geeft daarbij uitleg over het begrip 'stedelijk ontwikkelingsproject'. 

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team bestuursrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jan Stoop.

 

+31 (0)88 30 40 182

 

stoop@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart