Header

Nieuwsbrief Insolutions | Editie januari 2017

Ons team insolventierecht en herstructurering adviseert onder andere financiers, schuldeisers en bestuurders van bedrijven in moeilijkheden. Kennis is macht, Kennis delen is Kracht. Daar ligt de Kracht van onze Ambitie. Wij delen onze Kennis graag met u. Daarom sturen wij u hierbij onze Nieuwsbrief Insolutions met daarin het laatste nieuws op het gebied van herstructureringen, incassokwesties en faillissementen.

Laatste Nieuws

Dwangcrediteur

Ook al ben je een dwangcrediteur, je prefaillissementsvordering krijg je niet altijd voldaan.

Lees meer

Verkorte publicatietermijn: Bestuurder (of accountant) houd rekening met tijdig deponeren van de jaarrekening!

Let op, de termijn voor het publiceren van de jaarrekening is verkort. De verkorte deponeringstermijn geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Lees in deze bijdrage wanneer u uw jaarrekening over 2016 moet deponeren.

Lees meer

In onze nieuwsbrief van juli 2016 bespraken wij het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 maart 2016 (Megalim/De Veenbloem). Het hof oordeelde in het kort dat de (openbaar) pandhouder niet bevoegd is om het faillissement aan te vragen van de debiteur van de vordering die aan hem is verpand. Die bevoegdheid zou volgens het hof bij de pandgever/schuldeiser blijven rusten. De Hoge Raad komt in zijn arrest van 9 december 2016 echter tot een ander oordeel. De openbare pandhouder is wel bevoegd het faillissement aan te vragen van de debiteur van de verpande vordering.

Lees meer

Modernisering Faillissementsrecht (januari 2017)

Het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht beoogt het faillissementsrecht op diverse punten te verbeteren en te moderniseren. In deze nieuwsbrief treft u de huidige stand van zaken aan.

Lees meer

Wetsvoorstel versterking positie curator: een uitbreiding van de middelen van de curator

Het wetsvoorstel versterking positie curator is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu bij de Eerste Kamer ter beoordeling. In deze bijdrage wordt de versterking van de informatiepositie van de curator uiteengezet en de gevolgen daarvan voor betrokkenen bij een faillissement. 

Lees meer

Hoge Raad De Krom c.s. / Logtestijn q.q.

Ook al komt de curator de overeenkomst niet na, je moet toch betalen!

Lees meer

BTW teruggave zonder verklaring curator

Op grond van nieuw beleid kan de BTW over oninbare facturen  eenvoudiger worden teruggevorderd. Indien uw debiteur failleert heeft u onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld geen verklaring van de curator meer nodig.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team insolventie & herstructurering? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jeroen Tulfer.

 

+31 (0)88 30 40 187

 

tulfer@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart

Volg ons op