Header

Nieuwsbrief bestuursrecht | editie maart 2017

Bestuursrecht beheerst de verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven. Het team bestuursrecht staat u bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen. Over relevante, actuele zaken informeren wij u ook, en wij delen graag onze kennis met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Wet - en regelgeving

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel "Kwaliteitsborging voor het bouwen" (Wkb) aangenomen. De Wkb regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen.

Lees meer

---
Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Op dit moment moeten bestemmingsplannen en beheersverordeningen in beginsel nog binnen een periode van tien jaar worden geactualiseerd (zie artikel 3.1 lid 2 Wet ruimtelijke ordening, hierna: "Wro"). Echter, op 26 januari 2017 is een wetsvoorstel ingediend dat strekt tot afschaffing van deze actualiseringsplicht voor elektronisch raadpleegbare bestemmingsplannen en beheersverordeningen. 

Lees meer

---

Rechtspraak

---
Een nieuwe lijn bij artikel 13b Opiumwet woningsluitingen

 

Bij de vondst van meer dan 0,5 gram harddrugs in een woning wordt volgens vaste jurisprudentie aangenomen dat dit een handelshoeveelheid betreft. Er wordt op dat moment ervan uitgegaan dat deze drugs bestemd is voor verkoop, verstrekking of aflevering, zodat de burgemeester de woning mag sluiten op basis van artikel 13b Opiumwet. Rechtbank Zeeland-West-Brabant hanteert echter vanaf 23 januari 2017 een nieuwe lijn. De rechtbank ziet geen grond (meer) om bij meer dan 0,5 gram harddrugs automatisch uit te gaan van het vermoeden dat sprake is van een handelshoeveelheid.

 

Lees meer

---
Ook bij digitaal procederen gelden termijnen onverkort

Met de komst van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt er gewerkt aan de modernisering van de rechtspraak. Digitaal procederen moet ervoor zorgen dat procedures sneller, eenvoudiger en toegankelijker worden. Een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 8 februari 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:1160) laat zien dat digitaal procederen in het bestuursrecht, waar korte procestermijnen gelden, ook nadelen heeft.

Lees meer

---
De Afdeling geeft een nadere uitwerking van de 'Tegelen-jurisprudentie' (ECLI:NL:RVS:2017:247).

In de uitspraak van 1 februari 2017 heeft de Afdeling de zogenoemde 'Tegelen-jurisprudentie' nader uitgewerkt (ECLI:NL:RVS:2017:247). Deze uitspraak is relevant voor projecten waarvoor een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is verleend.

Lees meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team bestuursrecht? Neem dan contact op met onze contactpersoon Jan Stoop.

 

+31 (0)88 30 40 182

 

stoop@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart