Header

Nieuwsbrief onderwijs | editie maart 2017

Het onderwijs is constant in beweging. Het team onderwijs van Boels Zanders volgt de ontwikkelingen op de voet. Van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Deskundig en betrokken. Wij delen onze kennis graag met u. Dat is de kracht van onze ambitie.

Klik hier om een titel of tekst toe te voegen.

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen & onderwijsinstelling als opdrachtgever

Op 21 februari 2017 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen  (hierna: “wetsvoorstel WKB”). Naar verwachting treedt de wet per 1 januari 2018 in werking. De nieuwe regeling verruimt de bescherming van opdrachtgevers van bouwwerken in relatie tot aannemers. Als professionele opdrachtgevers moeten onderwijsinstellingen er wel op bedacht zijn dat de aannemingsovereenkomst in hun nadeel kan afwijken van de wettelijke regeling.

Lees meer

---
Uitwerking passend onderwijs nog altijd lastig

Een school heeft de zorgplicht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben passend onderwijs te bieden. Scholen hebben regionale samenwerkingsverbanden gevormd om er samen voor te zorgen dat de leerlingen ook daadwerkelijk een passende plek krijgen. De uitwerking van passend onderwijs is voor zowel scholen als samenwerkingsverbanden in de praktijk lastig. Wij belichten twee recente adviezen van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring en de Geschillencommissie passend onderwijs over de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Lees meer

---

Al  enige tijd is er een wetsvoorstel in de maak met een oplossing tegen het gevaar van digitale lekken bij het gebruik van online lespakketten. Deze oplossing  wordt gezocht in pseudonimisering. Onze IT-recht specialist Rens Jan Kramer schreef een artikel over dit onderwerp, dit is gepubliceerd in Like to Share magazine. U kunt het artikel lezen door op deze link te klikken.

 

---
Versoepeling fusietoets

In de Kamerbrief van 17 oktober 2016 zetten de minister en staatssecretaris van OCW hun nieuwe beleid omtrent de fusietoets uiteen. Het behelst een aanmerkelijke versoepeling van de huidige wet- en regelgeving, met name voor scholen- en besturenfusies in gebieden met leerlingendaling. Zo wordt gefaciliteerd dat binnen een breder bestuurlijk verband kleine scholen onder de opheffingsnorm open kunnen blijven door gebruik te maken van de gemiddelde schoolgrootte.

Lees meer

---
Bestuurlijke samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs

Door dalende leerlingenaantallen staat het onderwijsaanbod onder druk. De krimp vraagt om oplossingen zoals een fusie tussen scholen, een besturenfusie of samenwerking met een andere organisatie voor onderwijs, kinderopvang of (jeugd)zorg. De Kamerbrief van 11 november 2016 zet de mogelijkheden en risico's van bestuurlijke samenwerkingsvormen op een rij.

Lees meer

---

Kunnen wij u van dienst zijn?

 

Heeft u een vraag aan het team Onderwijs? Neem dan contact op met onze contactpersoon Nicole Niessen.

 

+31 (0)88 30 40 163

 

niessen@boelszanders.nl

 Toon Boels Zanders op kaart