Wanneer u een externe financiering aangaat, ontvangt u vaak concept financieringsstukken van uw (externe) financier. De advocaten van team Financiering & Zekerheden helpen hiermee door onder andere:

  • De kredietdocumentatie te beoordelen en waar nodig aan te passen;
  • Te adviseren over de gevraagde zekerheden, zowel zakelijke (pand- en hypotheekrecht, hoofdelijkheid, garantie) als persoonlijke (borgtocht) zekerheden;
  • Te onderhandelen met uw financier over de voorwaarden.

Wanneer u zelf de financierende partij bent, stellen wij voor u passende overeenkomsten van geldlening of rekening-courant op en zorgen wij voor de vestiging van de bijbehorende zekerheden. Om dit proces efficiënt te laten verlopen, ontwikkelden wij een online legal finance tool.

Wij zijn ervaren adviseurs in – nationale en internationale – overnametrajecten, waarin we het aangaan en structureren van overnamefinancieringen begeleiden. Bij afwikkeling van een financiering – ten tijde van herfinanciering of een overname – adviseren wij over het beëindigen van zekerheden en ontvlechting uit een concern.

Team Financiering en Zekerheden adviseert en procedeert over de opzegging van financieringen en uitwinning van gestelde zekerheden.