Skip to main content

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing zijn en hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals gemeenten, meer verplichtingen. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor meer informatie over deze verordening kunt u hier klikken.

Juni 2017