Alimentatievraagstukken

Bij een echtscheiding komen alimentatievraagstukken veelvuldig voor. Het is voor beide partijen belangrijk om te weten of en zo ja hoeveel alimentatie verschuldigd is. Het berekenen van alimentatie (partneralimentatie en kinderalimentatie) is maatwerk.

Partneralimentatie

Een ex-echtgeno(o)t(e) heeft recht op partneralimentatie als hij of zij ‘behoeftig’ is. Dat betekent dat hij of zij onvoldoende inkomsten heeft of kan verwerven om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Voor het berekenen van de partneralimentatie wordt gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige, aan de hand van daarvoor ontwikkelde richtlijnen.

Kinderalimentatie

Ouders die gaan scheiden, zijn verplicht om in het ouderschapsplan afspraken te maken over de verdeling van de kosten die verbonden zijn aan de kinderen. Vaak wordt een verplichting tot betaling van kinderalimentatie in het ouderschapsplan vastgelegd. Wanneer ouders er onderling of met behulp van een mediator niet uitkomen, kan de rechter de kinderalimentatie vaststellen. Ook het berekenen van kinderalimentatie gebeurt aan de hand van daarvoor ontwikkelde richtlijnen.

Wijziging alimentatie? Quick scan

Alimentatie is niet onveranderlijk. Een onderling overeengekomen of door de rechter vastgestelde alimentatie kan in bepaalde gevallen worden gewijzigd. Een tussentijdse controle scan om de hoogte van de alimentatie te (her)berekenen is dan ook raadzaam. Dat kan door middel van een quick scan alimentatie. Aan de hand van de quick scan alimentatie is snel duidelijk of is de alimentatie die u betaalt of ontvangt, bijgesteld dient te worden.