Skip to main content

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevoegd om bij een overtreding van de AVG een boete tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf op te leggen.

In diverse media wordt gesproken over het feit dat de AP diverse boetes heeft opgelegd. Dit is echter niet juist. De voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, heeft aangegeven dat de eerste dwangsommen zijn geïnd door de AP.

Er is een belangrijk verschil tussen dwangsommen en bestuurlijke boetes.

Een dwangsom is een herstelsanctie en is bedoeld om een overtreding te doen beëindigen en dus om iemand aan te sporen binnen een bepaalde begunstigingstermijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Wordt binnen de begunstigingstermijn de overtreding niet beëindigd dan verbeurt de overtreder dwangsommen. Een bestuurlijke boete is – in tegenstelling tot een dwangsom – een punitieve (bestraffende) sanctie die direct kan worden opgelegd bij een bepaalde overtreding. In de regel zal daaraan wel eerst een waarschuwing voorafgaan.

De AP heeft tot dusver enkel dwangsommen opgelegd en geen boetes. Die dwangsommen zijn overigens nog opgelegd op grond van de voorheen geldende Wet bescherming persoonsgegevens en niet op grond van de AVG. Een boete is tot dusver door de AP nog niet opgelegd.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Roel Metsemakers of een van de andere advocaten van team Privacy. Zij zijn u graag van dienst.