Skip to main content

Op 15 februari jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een open brief aan Raden van Bestuur van zorginstellingen in Nederland aandacht gevraagd voor de bescherming van patiëntgegevens. Meer specifiek heeft de AP zorginstellingen gevraagd om kritisch naar hun eigen privacybeleid en de uitwerking daarvan in de praktijk te kijken. Dit om (eventueel) noodzakelijke verbetertrajecten in gang te zetten. De toezichthouder benadrukt in haar brief dat het zorgvuldig omgaan met patiëntgegevens essentieel is voor een goede patiëntenzorg.

Heeft u vragen over de noodzakelijke verbetertrajecten en het privacyproof maken van uw zorginstelling, dan kunt u contact opnemen met ons team privacy of ons team zorg.