Skip to main content

De Autoriteit Persoonsgevens (AP) waarschuwt op haar website voor bedrijven die nu al zeggen dat ze een keurmerk kunnen afgeven waarmee organisaties aan kunnen tonen dat ze helemaal voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit soort bedrijven zegt soms nauw samen te werken met de Nederlandse toezichthouder op de privacywetgeving, maar dat klopt niet. De AP heeft geen AVG-keurmerk goedgekeurd.

De AP is wel betrokken bij accreditatie van instellingen die een AVG-certificaat kunnen toekennen. Een AVG-certificaat is een schriftelijke verklaring dat een product, proces, of dienst aan alle of bepaalde specifieke eisen uit de AVG voldoet. Organisaties die persoonsgegevens verwerken kunnen met een AVG-certificaat laten zien dat ze de persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen.

Organisaties zullen op termijn een AVG-certificaat kunnen aanvragen bij een certificatie-instelling die is goedgekeurd (geaccrediteerd) door de Raad voor accreditatie (RvA). Op dit moment zijn er in Nederland echter nog geen certificatie-instellingen geaccrediteerd voor het afgeven van AVG-certificaten.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met de specialisten van team Privacy van Boels Zanders Advocaten. Ook voor alle overige vragen omtrent de privacyverplichtingen binnen uw organisatie ten aanzien van persoonsgegevens, kunt u bij ons terecht.

Juni 2018