Slapende dienstverbanden, ernstig verwijtbaar?

Geen “match” en de bedenktijd

Groepsondernemingen en herplaatsing

Mededelingsplicht werkgever bij een mogelijk recht op transitievergoeding

Beoordelingsgesprekken en verbetertraject

Wijziging regels beëindiging arbeidsovereenkomst AOW-er

Opzegtermijn bij ontbinding en opzegging

Nieuwe uitvoeringsregels UWV

Vervaltermijnen tot het toekennen van een vergoeding

Dubbel opzegverbod bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Loon en ontslagbescherming AOW-gerechtigde

Transitievergoeding en beëindigingsovereenkomst

Transitievergoeding en ontbindingsbeschikking

Transitievergoeding na ontslagvergunning

Rechtspositie doorwerkende AOW-ers

Correct geformuleerd pensioenbeding?

Het belang van goede dossiervorming

Billijke vergoeding

Slapende dienstverbanden

Ontslagaanvraag op nader aan te voeren gronden

Snel zekerheid over het einde van een arbeidsovereenkomst

Deskundigenoordeel soms gratis

Ontslagaanvraag langdurige zieke werknemers

Het belang van bedrijfsregels

Eerste uitspraak van rechter over concurrentiebeding nieuwe stijl

Reorganisatie en ontslag zieke werknemer

Aanzegverplichting

Scholing

Deskundigenoordeel

Individuele afspraken en transitievergoeding

Beperking recht van werknemers op een transitievergoeding

Van fulltime naar parttime en transitievergoeding

Niets doen kan lonen

Wel of geen proeftijd?

Opvolgend werkgeverschap

Langdurige zieken en transitievergoeding

Scholing

Termijnen

Transitievergoeding 60-plusser

Strakke korte verjaringstermijnen vanaf 1 juli

Ontslag op staande voet vanaf 1 juli 2015

De versterkte bescherming van de zieke werknemer

Tijdig aanzeggen

Voorkom dubbele betalingen

Tellen uitzendperiodes mee bij berekening transitievergoeding?

Zonder transitievergoeding opzeggen van de arbeidsovereenkomst bij of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Kan dat?

De doorbrekingstermijn van 6 maanden in de nieuwe ketenregeling geldt vanaf 1 juli 2015

Hoe finaal is finale kwijting na 1 juli 2015?

Stel, u vergeet een werknemer te informeren dat contract voor bepaalde tijd niet wordt voortgezet

Kunt u vanaf 1 januari 2015 uw werknemers nog binden aan een concurrentiebeding?