Skip to main content

Auteursrecht kan rusten op een bepaalde smaak, zo bleek uit de beschikking van de rechtbank Den Haag van 13 januari 2015.  

Deze zaak draait om het volgende. Levola Hengelo BV, producent van Heksenkaas, heeft de rechtbank toestemming verzocht om bewijsbeslag te mogen leggen. De European Food Company BV produceert Magic Cheese en volgens Levola lijkt de smaak van Magic Cheese dusdanig op Heksenkaas dat er sprake zou zijn van auteursrechtinbreuk.

Hoewel dit een ex parte procedure betreft (de wederpartij is niet in de procedure betrokken), doet de rechtbank een belangrijke voorzet. Zij overweegt namelijk dat het, gelet op oudere rechtspraak van de Hoge Raad (Lancôme/Kecofa), voldoende aannemelijk is dat er auteursrecht op smaak kan rusten.

Door het arrest Lancôme/Kecofa van de Hoge Raad uit 2006 weten we dat een werk, het beschermingsobject waarop het auteursrecht rust, algemeen moet worden geïnterpreteerd. Een geur kan ook voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Auteursrecht op smaak is niet eerder aan de orde gekomen in de rechtspraak, vandaar dat deze beschikking opzienbarend is.

Een smaak moet uiteraard wel aan vereisten voldoen voordat sprake is van auteursrechtelijke bescherming. De smaak moet oorspronkelijk zijn (niet ontleend aan een ander werk) en het persoonlijk stempel van de maker dragen (tot stand gekomen door creatieve keuzes). De tendens in de rechtspraak is dat er al snel sprake is van een werk. Dat blijkt nu ook zo te kunnen zijn met een smaak.

Levola had enkele monsters van zowel Heksenkaas als Magic Cheese aan de rechtbank toegezonden Na proeven concludeerde de rechtbank voorlopig dat inbreuk op het auteursrecht op de smaak van Heksenkaas voldoende aannemelijk is gemaakt. Het verzoek om bewijsbeslag te mogen leggen wordt dan ook toegewezen.

Heeft u vragen over auteursrechtelijke bescherming van een werk, in welke vorm dan ook? Neem dan contact op met onze IE-specialisten.