Skip to main content

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert voortaan alle toezichtsbrieven, toezichtsignalen, governance-inspecties en audits op haar website.

‘Vanwege het grote belang voor de Nederlandse samenleving wil de Aw open en transparant zijn over haar toezicht. Naar de corporaties én naar de samenleving’, aldus de Aw op de eigen website.

Een deel van de informatie, zoals de toezichtsbrieven van de Aw, zijn al openbaar en die verschenen eerder ook op de website van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. De Aw wil nu met meer openheid een zo volledig mogelijk beeld schetsen van het toezicht. Dit gebeurt overigens wel pas na hoor- en wederhoor en met inachtneming van privacy-overwegingen.

Persbericht Aedes