Skip to main content

Op 5 september 2018, 4 maanden na inwerkingtreding van de AVG, is ook in België de uitvoeringswet AVG in werking getreden. Dit betekent dat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit inmiddels een wettelijke basis heeft gekregen om de boetebevoegdheden die zij kreeg bij inwerkingtreding van de AVG, ook daadwerkelijk te kunnen toepassen.

De Belgische uitvoeringswet kent een aantal afwijkingen op de AVG. De belangrijkste is wel dat de keuze is gemaakt om de leeftijd voor het verlenen van toestemming, vast te stellen op 13 jaar. Iedere betrokkene vanaf 13 jaar kan dus zelfstandig – zonder aanvullende toestemming van zijn ouders – toestemming geven. Ter vergelijking: in Nederland hanteren we de leeftijdsgrens van 16 jaar.

De Europese lidstaten hebben zelf mogen vaststellen welke leeftijdsgrens zij hanteren, mits deze ligt tussen de 13 en 16 jaar. Door deze mogelijkheid is er een ware lappendeken van leeftijdsgrenzen ontstaan in Europa. Dit komt de eenheid van wetgeving en het doel van gelijke wetgeving niet bepaald ten goede.

Heeft u vragen over de toepassing van de AVG over de grens? Samen met onze Advoc-partner in het betreffende land brengen wij de gevolgen natuurlijk voor uw organisatie in kaart!