Skip to main content

Op 19 december 2016 heeft de onafhankelijk derivatencommissie het Uniform Herstelkader Rentederivaten definitief vastgesteld. Op basis van dit Uniform Herstelkader Rentederivaten hebben de betrokken banken – ABN AMRO, ING, SNS, Van Lanschot, Rabobank en Deutsche Bank – zich ertoe verplicht alle dossiers die binnen de scope van het Uniform Herstelkader Rentederivaten vallen te toetsen aan het herstelkader. Ook als klanten reeds een compensatie hebben ontvangen, worden hun dossiers opnieuw getoetst.

Zie hieromtrent mijn eerdere publicaties:

Uniform Herstelkader Rentederivaten: dit is wat u moet weten

Uniform Herstelkader Rentederivaten aanmeldtermijn verstrijkt 30 september 2017

Voortgangsrapportage Autoriteit Financiële Markten

Uit de derde voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat nog vier banken bezig zijn met de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten, waaronder de beoordeling of het rentederivaat van de betreffende klant in aanmerking komt voor een herbeoordeling. Essentieel hierbij is de beoordeling van de bank of de klant kwalificeert als “niet-professioneel” en/of “niet-deskundig”, tegen welke beoordeling bezwaar openstaat voor een periode van 12 weken. Voor het antwoord op deze vraag is de situatie bij het moment van het afsluiten van het rentederivaat relevant.

Compensatievoorstellen

Ook zijn betrokken banken inmiddels gestart met het versturen van compensatievoorstellen (of voorschotten daarop) aan hun klanten. Indien u een dergelijk voorstel ontvangt dan is het van belang dit compensatievoorstel nauwkeurig te controleren; de compensatie is immers in veel gevallen niet beperkt tot de hoogte van de coulancevergoeding van maximaal EUR 100.000,-

Vragen over de beoordeling door uw bank?

Heeft u vragen over de beoordeling van de bank, wenst u bezwaar in te stellen tegen de beoordeling van de bank of heeft u vragen over de door de bank voorgestelde compensatie (of voorschotten daarop)? Neemt u dan contact op met Marc Leclair.