Skip to main content

Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wet aangenomen die strekt tot het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut. Door invoering van de wet zullen de Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet worden gewijzigd.

Wat is precariobelasting?
Gemeenten, provincies en waterschappen heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare gronden. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond. Hierbij kunt u denken aan uithangborden, zonneschermen en balkons.

Wijziging van de heffingsbevoegdheid
De heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enkele openbare werken van algemeen nut (infrastructuur, elektriciteits- en drinkwaternetwerken, gasleidingen en andere openbare werken van algemeen nut) zal door de wetswijziging beperkt worden.

Waarom wordt tot wijziging van de wet overgegaan? Wanneer nutsbedrijven het grondgebied van bepaalde gemeenten exploiteren, ontvangen zij van deze gemeenten een aanslag precariobelasting ten aanzien van dat netwerk. Deze precariobelasting berekenen de nutsbedrijven vervolgens door aan alle klanten in hun verzorgingsgebied, dus ook aan burgers die niet in de heffende gemeenten wonen.

Het doel van het wetsvoorstel is daarom een einde te maken aan de situatie dat burgers via de heffing van precariobelasting door een naburige gemeente indirect worden betrokken in een heffing van deze naburige gemeente. Dit terwijl zij in deze gemeente geen democratisch stemrecht hebben.

Het wetsvoorstel zal op een nader te bepalen tijdstip in werking treden.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nina Rijsterborgh of een van de andere advocaten van team Bestuursrecht. Zij zijn u graag van dienst.

April 2017