Loading

Over de calculator

In veel gevallen heeft een werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. De hoogte daarvan is afhankelijk van verschillende factoren. Wenst u een indicatie te verkrijgen van de verschuldigde transitievergoeding? Dan kunt u gebruik maken van onze transitievergoeding calculator. Deze calculator gaat uit van de situatie zoals deze geldt sinds 1 januari 2020 (Wet Arbeidsmarkt in Balans).

Heeft u vragen over de berekening of is sprake van een bijzondere situatie? Of wenst u een berekening te ontvangen op basis van de Wet Werk en Zekerheid, zoals deze gold tot 1 januari 2020? Dan kunt u natuurlijk contact opnemen met een van de specialisten van Team Arbeidsrecht.