Bewustwordingsprogramma

Het creëren van bewustzijn

Het bijzondere en complexe wetgevingskader waarbinnen uw organisatie haar bedrijfsactiviteiten ontplooit, maakt het steeds belangrijker om uw organisatie compliant te maken en te houden. Intern bewustzijn van de regels is daarvoor essentieel. Een bewustwordingsprogramma helpt organisaties om compliance naar een hoger plan te tillen.

Bewustwording als eerste stap

Bewustwording is de eerste stap naar optimale compliance binnen uw organisatie. Organisaties en hun medewerkers moeten immers op de hoogte zijn van de wettelijke eisen. Alleen op deze wijze kan geborgd worden dat er ook op juiste wijze binnen het wettelijk kader gehandeld wordt en de juiste stappen genomen worden om een organisatie ook daadwerkelijk compliant te maken.

De effectiviteit van een compliancebeleid staat of valt met de manier waarop medewerkers ermee omgaan. Een bewustwordingsprogramma vergroot het bewustzijn bij de medewerkers: medewerkers kennen het belang van compliance en kunnen (mogelijke) overtredingen en incidenten signaleren.

Bewustwording als taak van de compliance officer

Bewustmaking en opleiding van personeel dat betrokken is bij de belangrijkste compliance aspecten in een organisatie is de taak van de compliance officer. Boels Zanders kan desgewenst optreden als uw compliance officer en vanuit die rol ook zorgen voor opleiding en training van medewerkers.

Bewustwordingsprogramma’s

Boels Zanders ontwikkelt bewustwordingsprogramma’s die speciaal zijn afgestemd op de situatie binnen uw organisatie. Een interactieve sessie vergroot kennis over de relevante wetgeving en creëert draagvlak voor de voor uw organisatie belangrijke thema’s. Dit alles op een aansprekende en voor iedereen begrijpelijke wijze met de nodige praktijkvoorbeelden en concrete praktische tips.

Onderdelen van het bewustwordingsprogramma zijn bijvoorbeeld:

  • Een introductie van de uitgangspunten van de relevante wetgeving;
  • Voorbeelden uit de praktijk;
  • Omgaan met social media en overige publieke uitingen;
  • Do’s & don’ts in de interactie met afnemers, leveranciers en overige derden;
  • Instructies voor zaken doen in het buitenland en reizen;
  • Hoe te handelen bij een incident of contacten met de autoriteiten.

Structurele aandacht

Een bewustwordingsprogramma is een goede basis om structurele aandacht voor compliance te borgen. Het bewustzijn moet worden onderhouden doordat er steeds veranderingen in systemen en procedures zijn. Bovendien kan het thema compliance in de drukte van het alledaagse werk naar de achtergrond verschuiven. Daarom is het belangrijk om regelmatig aan bewustwording te werken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden getoetst of de besproken regels nog op het netvlies staan, en of er nieuwe risico’s zijn ontstaan waarop de beleidsregels aangepast zijn. Ook bij deze aanpak ondersteunt Boels Zanders u met advies, training en opleiding.

Meer informatie?

Voor meer informatie neem contact op met Monique Schreurs of Merel Lentjes.