Skip to main content

Big data is een slimme koppeling tussen data en software. Hiermee kan een grote hoeveelheid informatie op snelle en efficiënte wijze worden gekoppeld en toegepast. Dit biedt kansen, ook voor de agrarische sector.

Hoe wordt big data gebruikt?

Op dit moment wordt door slechts een klein deel van de boeren gebruik gemaakt van big data. Begin 2018 was dit nog maar slechts 2%. Dit verbaast wanneer je kijkt naar de mogelijkheden en voordelen die een boer kan halen uit het toepassen van digitalisering en big data in de landbouw. Denk bijvoorbeeld aan precisielandbouw of het verbeteren en monitoren van de kwaliteit van het veevoer.

Maar ook het op afstand monitoren van het dierenwelzijn en plaagbestrijding in de teelt behoort tot de mogelijkheden. Evenals het met GPS en andere geautomatiseerde systemen akkers tot op elke vierkante meter beploegen, bemesten en bespuiten. Door het gebruik van big data kan een boer dus meer inzichten krijgen, betere adviezen opstellen en preciezere en betere voorspellingen doen.

Door het gebruik van big data kan een boer kort gezegd ‘beter gaan boeren’, aangezien processen efficiënter kunnen worden ingericht. Big data kan daardoor een zekere waarde vertegenwoordigen waardoor boeren en organisaties in de landbouwsector deze data onderling aan elkaar beschikbaar stellen, al dan niet tegen een bepaalde vergoeding.

Aandachtspunten opslaan, delen en gebruiken big data

Het delen van big data biedt dus kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd brengt het ook risico’s met zich en zijn er bepaalde juridische aspecten waar je rekening mee zult moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan de regels over privacy en het delen en beschermen van bedrijfsgevoelige data. Daarnaast kan onduidelijkheid bestaan over wie eigenaar is van bepaalde data.

Aan te raden is dan ook op voorhand inzichtelijk te maken wat wordt verstaan onder big data, welke data er zal worden gedeeld, wie gerechtigd is tot deze data en onder welke voorwaarden de data mag worden gedeeld. Dit zorgt voor transparantie en voorkomt discussie achteraf. Dit kan bijvoorbeeld in een gedragscode of een dataprotocol. Hierin kunnen afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld het beveiligen van de data, de verkoop, geheimhouding en zeggenschap.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het opstellen van een gedragscode of dataprotocol voor uw organisatie of wilt u informatie over het gebruik van big data in meer algemene zin? Dan kunt u contact opnemen met Merel Lentjes of een van de advocaten in het team Food & Agri.

 

April 2019