Bindend advies voorkomt een verder geschil

Wat is bindend advies?

Bij bindend advies vragen twee partijen de bindend adviseurs om een geschil op een redelijke en billijke manier op te lossen. En hiermee een einde te maken aan bestaande onzekerheid of een verder geschil te voorkomen.

Een bindend advies in uw familierecht zaak

Heeft u een geschil over alimentatie, huwelijkse voorwaarden of een nalatenschapskwestie?

Procedures over familierechtelijke en erfrechtelijke geschillen zijn tijdrovend en kostbaar. Ze werken escalerend. Aan alternatieve vormen van geschilbeslechting – met name op die terreinen – is dan ook steeds meer behoefte. Mediation blijkt niet altijd geschikt. Bindend advies is in vele gevallen een goed alternatief. De bindend adviseurs oordelen naar redelijkheid en billijkheid, op basis van hun kennis en ervaring en rekening houdende met de bestaande rechtsleer en maatschappelijke opvattingen. Het procedure-verloop is informeel en op maat en de doorlooptijd is kort. Zo kan een geschil snel worden beslecht. Streep eronder.

Waarover kunt u zoal bindend advies aanvragen?

 • Vaststelling of wijziging van alimentatie
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Verdeling gemeenschap
 • Afwikkeling samenlevingsvormen
 • Pensioenverevening/verrekening
 • Erfrechtelijke geschillen
 • Discussiepunten die de voortgang in een lopende mediation blokkeren

Voordelen van bindend advies:

 • het traject gaat sneller en is daardoor minder kostbaar
 • het advies is toegespitst op uw situatie, geen doorsnee procedures
 • bindend advies beoogt een definitief einde te maken aan het geschil; geen hoger beroep mogelijk
 • bindend advies is zeer beperkt aantastbaar
 • bindend advies kan in een notariële akte of convenant worden opgenomen

Tijdsindicatie bindend advies traject

 • Aanvraag bindend advies en ondertekenen bindend advies-overeenkomst: 2 weken
 • Schriftelijke uiteenzetting en toelichting geschil/verzoeken: 2 weken
 • Reactie over en weer: 2 weken
 • Analyse door bindend adviseurs en eventuele nadere vraagstelling: 2 weken
 • Hoorzitting: datumbepaling binnen 6 tot 8 weken
 • Bindend advies: 2 tot 4 weken na de hoorzitting

Let op: dit is een tijdsindicatie. Afhankelijk van de complexiteit van het geschil kunnen er langere termijnen gelden

Samenwerken voor bindend advies

De familierechtspecialisten van Boels Zanders en de notarissen van Zeestraten + Hagemann hebben de handen ineengeslagen om u duidelijke oplossingen te bieden via een bindend advies procedure. Wilt u weten of bindend advies voor u een passende oplossing is neem dan contact op met ons team Familie- en erfrecht.