Boels Zanders Bindend Bouwadvies

bouwgeschillen oplossen in vertrouwen

Gevolgen van een bouwconflict

In iedere fase van de bouw, van ontwerp tot na oplevering, kan een conflict tussen bij het bouwproces betrokken partijen ontstaan. Vaak zijn hierbij meerdere partijen betrokken zoals de opdrachtgever, de architect, de constructeur, de aannemer(s) en overige adviseurs. Afhankelijk van de bouwfase waarin het conflict ontstaat, kunnen de tijdgebonden kosten torenhoog oplopen met beschadigde relaties tot gevolg.

Onpartijdig en deskundig advies

In veel bouwgeschillen is een gang naar de rechter of de Raad voor Arbitrage niet de beste oplossing. De procedure duurt lang of de uitspraak is niet bindend. Voor bouwgeschillen waarin snel een bindende uitspraak van belang is, heeft Boels Zanders daarom het Bindend Bouwadvies.

Een onpartijdige dienst die, ongeacht de fase van de bouw, snel rechtszekerheid biedt aan de betrokken partijen middels een bindende uitspraak die niet openbaar wordt gemaakt.

Het Bindend Bouwadvies wordt uitgevoerd door onze advocaten gespecialiseerd in bouw- en aanbestedingsrecht. Zij beschikken over de juiste kennis en expertise om snel tot een eenduidig bindend advies te komen.

Partijen wijzen zelf één of meerdere adviseurs aan zie zij tot bindend adviseur(s) benoemen, waardoor partijen vertrouwen kunnen stellen in de expertise en objectiviteit van de adviseurs. Niet zelden worden de adviseurs ingeschakeld door partijen die reeds relatie van Boels Zanders zijn.

Bindend Bouwadvies

Bindend Bouwadvies werkt met een transparant stappenplan en start altijd met een gezamenlijke kick-off meeting en volgens het principe van hoor en wederhoor. Alle betrokken partijen krijgen tijd en aandacht om de vraagstelling, documenten en zienswijze duidelijk naar voren te brengen. Onze ervaren adviseurs brengen binnen maximaal 12 weken een definitief bindend bouwadvies uit. Een uitkomst die nageleefd moet worden.

Het bouwadvies kan echter ook niet-bindend of zwaarwegend zijn, indien partijen dit vooraf zijn overeengekomen. Het advies is dan wel een belangrijke indicatie voor een mogelijke rechterlijke of arbitrale uitspraak. Daarnaar kunnen partijen handelen. Als betrokken partij bepaalt u, in overleg, het stappenplan om te komen tot een (bindende) uitspraak.

Wilt u meer informatie over onze bindend adviesprocedure neemt u dan contact op met Louis Einig of Ward van Loo.